Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība: reģionālais fināls

14. martā Talsu tautas nama Spoguļzālē tika aicināti lasīšanas čempioni no 7 Talsu reģiona skolām:
Roberts Raudziņš, Talsu pamatskola,
Līva Eglīte, Talsu sākumskola,
Maria Fridrih, Kristīgā vidusskola,
Ralfs Burka, Dundagas vidusskola,
Andžela Daniēla Muceniece, Rojas vidusskola,
Kristaps Sudrabiņš, Stendes pamatskola,
Marats Kuršinskis, Valdemārpils vidusskola.

Skolēnus sveica Talsu novada domes priekšsēdētājs, novēlot veiksmi konkursā un slavējot par grāmatu lasīšanu. Tiesnešu komanda: dzejniece Maija Laukmane, rakstniece un skolotāja Evija Gulbe, aktieris un runas mākslas pasniedzējs Rihards Lepers vērtēja dalībniekus pēc Nacionālās bibliotēkas izstrādātas vērtēšanas veidlapas. Skaistās Talsu panorāmas fonā skolēni lasīja savus izvēlētos grāmatas fragmentus. Skolotājas Antras Puriņas izskolotie mīmi konkursam piedeva īpašu smeķi, iespējams, mazinot  spriedzi dalībniekiem un atvēlot tiesnešiem vairāk laika iedziļināties katra lasītāja teiktajā.

Tiesnešu vērtējums:
3. vieta Andželai Daniēlai no Rojas.
2. vieta Maria Fridrih no Kristīgās vidusskolas.
1. vieta Līvai Eglītei no Talsu sākumskolas.

Līvai 12. maijā jādodas uz Nacionālo finālu Rīgā, Gaismas pils Ātrijā jālasa savs izvēlētais grāmatas fragments un svešs teksts, ko iedos pirms uzstāšanās.
Paldies visiem lasīšanas čempioniem, viņu skolotājiem un bibliotekāriem, kuri pielika savu laiku, savu sirdi pie Lasīšanas programmas realizēšanas.

Ar 2017. gada septembri visā valstī tika uzsākta Skaļās lasīšanas sacensība, kurā 5. un 6. klašu skolēni sacenšās par ceļojošo kausu un lasīšanas čempiona nosaukumu.

Sākums » Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība: reģionālais fināls » Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība: reģionālais fināls
lasisana_1.50.jpg
lasisana_1.60.jpg
lasisana_1.70.jpg
lasisana_1.80.jpg
lasisana_1.90.jpg
lasisana_2.10.jpg
lasisana_2.20.jpg
lasisana_2.30.jpg
lasisana_2.40.jpg
lasisana_2.50.jpg
lasisana_0.1.jpg
lasisana_0.2.jpg
lasisana_0.3.jpg
lasisana_0.4.jpg
lasisana_0.5.jpg
lasisana_1.1.jpg
lasisana_1.30.jpg
lasisana_1.40.jpg
lasisana_1.50.jpg
lasisana_1.60.jpg
lasisana_1.70.jpg
lasisana_1.80.jpg
lasisana_1.90.jpg
lasisana_2.10.jpg
lasisana_2.20.jpg
lasisana_2.30.jpg
lasisana_2.40.jpg
lasisana_2.50.jpg
lasisana_0.1.jpg
lasisana_0.2.jpg
lasisana_0.3.jpg
lasisana_0.4.jpg
lasisana_0.5.jpg
lasisana_1.1.jpg
lasisana_1.30.jpg
lasisana_1.40.jpg