Metodiskās dienas aktualitātes septembrī

 


2023. gada 13. septembrī Talsu Galvenā bibliotēka organizēja Talsu novada bibliotekāru klātienes semināru, kurā tikās, un aktualitātes bibliotekārajā darbā, pārrunāja Talsu novada bibliotekāri.

Novada bibliotekāri tikās ar Talsu novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu, pārrunājot turpmākos iespējamos procesus, lai attīstītu un pilnveidotu bibliotēku un bibliotekārā darba jomu novadā.

Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Laine Skadiņa bibliotekārus informēja par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” aktualitātēm un uzraudzības rezultātiem.

Izglītojoša un izzinoša bija novadnieka Gunta Kalnieša stāstījums par biblioterapiju Latvijā, par biblioterapijas vēsturi un tās vietu psihoterapijas struktūrā. Guntis Kalnieks ir ārsts ar četrdesmit gadu darba pieredzi psihiatrijā un psihoterapijā.

Metodiskās dienas seminārā novada bibliotekāri iepazinās ar Talsu Galvenās bibliotēkas pieredzi projektu īstenošanā, lasīšanas veicināšanas aktivitātēs, pārrunāja nodaļu darba aktualitātes.

 

 Semināra prezentācijas:

Talsu Galvenās bibliotēkas projekts un aktuālā informācija par novada bibliotēku projektiem. Sanda Ķiršakmene, Talsu novada pašvaldības Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja

Biblioterapija – anketēšana. Guntis Kalnietis, ārsts

Projektu iesniegšana un īstenošana – TGB uzsāktie projekti 2023. gadā. Aiga Naudiņa, TGB vecākā bibliotekāre

TGB Informācijas resursu attīstības nodaļas aktualitātes. Lita Zandberga, TGB IRAN vadītāja

Talsu Galvenās bibliotēkas būvniecība tika pabeigta 2019. gadā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” ietvaros. Projekta mērķis bija Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkās. Tika veikta telpu pārbūve bibliotēkas vajadzībām – ēka ir pilnībā atbilstoša visām mūsdienu tehnoloģijām un vides prasībām, kam pamatā ir efektīva siltumapgāde, kā arī ventilācijas un rekuperācijas sistēmas. PLĀNOTAIS CO2 EMISIJAS SAMAZINĀJUMS (t CO2 gadā): 103.3561600. Secinājums – izpildās visi iesniegtie monitoringa gadi –  2022. gads – 107.081  2021. gads – 108.515  2020. gads – 104.797.