Bezmaksas pakalpojumi:

Izdevumu izsniegšana uz mājām

Izsniedzam grāmatas, periodiskos izdevumus (saraksts šeit), audio, video, nošu, karšu, attēlu un citus izdevumus.

Bibliotēkā līdzņemšanai izsniegto grāmatu un citu izdevumu lietošanas termiņš ir viens mēnesis, žurnāliem un jaunieguvumiem, kā arī paaugstināta pieprasījuma grāmatām – septiņas dienas.

 

[collapse]

Grāmatu izsniegšana bibliomātā

Grāmatas un citus izdevumus iespējams saņemt ārpus bibliotēkas darba laikā bibliomātā* (grāmatu pakomātā). Pasūtīt izdevumus iespējams elektroniskajā kopkatalogā, atzīmējot, ka vēlaties pasūtījumu saņemt bibliomātā, kā arī tos iespējams pasūtīt, zvanot un rakstot e-pastu, kurā norādīts telefona numurs. Grāmatas bibliomātā tiek uzglabātas 3 dienas, pēc tam rezervācija un izsniegums tiek anulēts.

Bibliomāta lietošanas instrukcija šeit.

 

 

 

* Bibliomāts (grāmatu pakomāts) – pašapkalpošanās iekārta bibliotēkā pasūtīto izdevumu saņemšanai un nodošanai 24 stundas diennaktī

[collapse]

Informācijas kiosks / stends

Bibliotēkā atrodas informācijas stends, kurā iespējams lietot Talsu novada bibliotēku kopkatalogu, lai meklētu izdevumus, pasūtītu tos, vai veiktu jebkādas citas nepieciešamās darbības.

 

 

[collapse]

Uzziņas

Sniedzam precizējošas, adresālas, faktogrāfiskas, bibliogrāfiskas un tematiskas uzziņas. Uzziņas tiek sniegtas individuāli pēc pieprasītāja vēlmēm un nepieciešamajā saziņas kanālā – klātienē, e-pastā vai telefoniski. Konsultanta tālrunis – 25676733

 

[collapse]

Konsultācijas

Sniedzam konsultācijas par bibliotēku un bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas iespējām – bibliotēkas pakalpojumiem un to pieejamību, bibliotēkas krājumu, konkrētu izdevumu pieejamību bibliotēkas krājumā, informācijas meklēšanu Talsu novada bibliotēku kopkatalogā, bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs, internetā un citos resursos. Konsultācijas tiek sniegtas individuāli pēc pieprasītāja vēlmēm un nepieciešamajā saziņas kanālā – klātienē, e-pastā vai telefoniski Konsultanta tālrunis – 25676733

 

[collapse]

Klusā lasītava

Pieejamas trīs darbavietas, kas aprīkotas ar stacionārajiem datoriem.

 

[collapse]

Veidotās un abonētās datubāzes

Iespējams piekļūt gan bibliotēkas veidotajām datubāzēm, gan bibliotēkas abonētajām datubāzēm. Bibliotēkas piedāvātās datubāzes skatīt šeit.

 

[collapse]

Tehnoloģiju telpa

Dators un internets

Pieejama darbavieta ar datoru un internetu. Ērtākai strādāšanai datoram pieslēgti divi monitori. Lasītājiem darbam uz vietas bibliotēkā pēc pieprasījuma tiek izsniegti arī portatīvie datori vai planšetes.

Skeneris

Pieejams skeneris, ar kura palīdzību iespējams skenēt nepieciešamos dokumentus, fotoattēlus, fotonegatīvus u.c.

3D printeris

Tehnoloģiju telpā iespējams aplūkot un iepazīties ar 3D printeri. Darbībā to iespējams redzēt un līdzdarboties bibliotēkas rīkotajās radošajās darbnīcās.

Plašu un CD atskaņotājs

Pieejams mūzikas plašu un kompaktdisku atskaņotājs. Mūzikas plates iespējams klausīties bibliotēkā uz vietas, kompaktdiski tiek izsniegti arī uz mājām.

Selfiju statīvs

Bibliotēkas apmeklētājiem pieejams pārvietojams sefiju statīvs ar LED apgaismojuma funkciju.

Drons

Bibliotēkā pieejams drons Mavic Air U11X.  Drona lidojuma ilgums ir apmēram 20 minūtes, ar iespēju uzņemt videomateriālus, ko var izmantot mārketinga un citos nolūkos. Lai izmantotu dronu, nepieciešamas priekšzināšanas, viedtālruņa aplikācija un A1/A3 tālvadības pilota apliecība.

 

[collapse]

E-grāmatu lasītāji

E-grāmatu lasītājos (Kindle) pieejamas e-grāmatas angļu valodā. E-grāmatu lasītājus bibliotēkas lietotājiem izsniedz arī uz mājām. Vairāk informāciju meklē šeit.

 

 

[collapse]

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Bibliotēkas lasītavā pieejams specializēts datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Ierīce paredzēta izmantošanai bibliotēkā uz vietas.

 

 

Talsu Galvenajā bibliotēkā, sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiālbibliotēku, ir pieejamas audiogrāmatas latviešu un krievu valodās.

 

[collapse]

Grāmatu nodošanas kaste

Iespējams nodot bibliotēkā paņemtās grāmatas jebkurā sev ērtā laikā, ievietojot tās grāmatu nodošanas kastē pie bibliotēkas galvenās ieejas.

!  Nododot grāmatas, nav nepieciešams grāmatu kastē ievietot savu lasītāja karti. Grāmatas tiek atpazītas, noskenējot tajās ielīmētos svītrkodus. 

 

[collapse]

Soliņi "Grāmatas Tev" un āra lasītava

Pie Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas atrodas āra lasītavas zona un vairāki soliņi, kas darbojas kā grāmatu apmaiņas punkti jeb grāmatu slēpņi. Tajos iespējams atstāt sev vairs neaktuālas grāmatas un to vietā paņemt kādu sev interesējošu. Grāmatu soliņos grāmatu apmaiņa pieejama periodā no marta līdz augustam (pieejamības periods var tikt mainīts, ņemot vērā sezonas laika apstākļus). Ar septembri grāmatas no soliņiem tiek pārvietotas uz bibliotēkas iekštelpām un atrodas atveramās grāmatu kastēs pie bibliotēkas abonementa durvīm.

! Atgādinām, ka grāmatu soliņi nav paredzēti bibliotēkā paņemto grāmatu nodošanai. Šai funkcijai ir paredzēta grāmatu nodošanas kaste pie ieejas bibliotēkā.

 

[collapse]

Lasītāju apkalpošana dzīvesvietā

Pakalpojums pieejams cilvēkiem, kuri nevar apmeklēt bibliotēku klātienē, slimības vai ierobežotas pārvietošanās dēļ. Grāmatu piegādi dzīvesvietā nodrošinām Talsu pilsētas robežās, pieteikšanās zvanot: 25676733.

 

[collapse]

Ārējie apkalpošanas punkti

Talsu Galvenā bibliotēka izsniedz grāmatas divos ārējās apkalpošanas punktos – ADAX 2 un Sociālās aprūpes centrā “Stūrīši”.

ADAX-2 atrodas Talsos, Celtnieku ielā 2. Šajā punktā bibliotēkas darbinieks izsniedz grāmatas katra mēneša pirmajā ceturtdienā plkst. 16:00.

Sociālās aprūpes centrs “Stūrīši” atrodas Laidzes pagastā. Šajā vietā grāmatas tiek izsniegtas katra mēneša pirmajā pirmdienā no 9:00 līdz 11:00.

 

[collapse]

Ekskursijas

Grupām iespējams pieteikt ekskursiju pa bibliotēkas ēku (informācija par bibliotēkas struktūru, iespējām un pakalpojumiem). Pieteikties iespējams, rakstot uz e-pastu biblioteka@talsi.lv.

Novadpētniecības lasītava no jūnija līdz septembra beigām pieaugušajiem un jauniešiem piedāvā pastaigu pa novadnieku atdusas vietām “Pa atmiņu takām”. Informāciju meklē šeit.

 

[collapse]

Metodiskās nodarbības

Talsu Galvenā bibliotēka piedāvā metodiskās nodarbības, lai interesentus iepazīstinātu ar bibliotēku, tās krājumu, informācijas meklēšanas iespējām, pieejamajiem pakalpojumiem u.c. Nodarbības notiek dažādās vecuma grupās un pēc iepriekšējās pieteikšanās. Ar metodisko nodarbību piedāvājumu var iepazīties šeit.

 

[collapse]

Maksas pakalpojumi:

Pakalpojumi un cenrādis

Talsu Galvenās bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi un tarifi

/Apstiprināti Talsu novada domes sēdē 14.04.2019., lēmums Nr. 279, protokols Nr.8., 14. punkts/

 

Norēķināties iespējams tikai skaidrā naudā!

N.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība  Cena EUR
1.1. Kopēšana A4 1 melnbalta 1 gab 0,07
1.2. Kopēšana A3 1 melnbalta 1 gab 0,14
1.3. Kopēšana A4 1 krāsaina 1 gab 0,48
1.4. Kopēšana A3 1 krāsaina 1 gab 0,96
1.5. Datorizdruka A4 1 melnbalta 1 gab 0,14
1.6. Datorizdruka A4 1 krāsaina 1 gab 0,48
1.7 Datorizdruka A3 1 melnbalta 1 gab 0,14
1.8 Datorizdruka A3 1 krāsaina 1 gab 0,96
1.9. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 1 gab 0,07
1.10. Dokumenta iesiešana ar Unibind 1 lp 0,03
1.11. Dokumenta iesiešana ar spirāli 1 lp 0,03
1.12. Dokumentu laminēšana A3 lapa 1 lp 1,42
1.13. Dokumentu laminēšana A4 lapa 1 lp 0,92
1.14. Dokumentu laminēšana A5 lapa 1 lp 0,43
1.15. Dokumentu laminēšana A6 lapa 1 lp 0,43
1.16. Dokumentu laminēšana A7 lapa 1 lp 0,43
1.17. Iespieddarbu apvākošana A4, A5 formāts 1 gab 0,70
1.18. Iespieddarbu apvākošana A3 formāts 1 gab 0,80
1.19. Nozīmīšu         izgatavošana    ar             pasūtītāja dizainu 1 gab 0,30
1.20. Nozīmīšu izgatavošana ar darbinieka sagatavotu dizainu 1 gab 0,50
1.21. Vāku ar apdruku izgatavošana (pakalpojums uz laiku nav pieejams) 1 gab 10,00
  SBA pakalpojumi    pasta izdevumi

[collapse]