Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:

 • Iespēja strādāt Internetā
 • Literatūras izsniegšana uz mājām
 • Brīvpieeja lasītavas fondam, t.sk. jaunākajai periodikai
 • Uzziņu sniegšana
 • Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā
 • Konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā
 • Pieeja elektroniskajām datu bāzēm
 • Ofisa programmatūras izmantošana (MS Word, Excel)
 • Specializēts datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem
 • TGB elektroniskā kataloga lietošana www.talsi.biblioteka.lv/alise/ (Informācija par TGB, Talsu reģiona publisko bibliotēku krājumos esošajām grāmatām, audio, video, nošu, karšu, attēlu un citiem izdevumiem)
 • Bezvadu internets (WIFI) projekta Trešais tēva dēls ietvaros

Talsu Galvenās bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi un tarifi

/Apstiprināti Talsu novada domes sēdē 14.04.2019., lēmums Nr. 279, protokols Nr.8., 14. punkts/

 

Norēķināties iespējams tikai skaidrā naudā!

N.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība  Cena EUR
1.1. Kopēšana A4 1 melnbalta 1 gab 0,07
1.2. Kopēšana A3 1 melnbalta 1 gab 0,14
1.3. Kopēšana A4 1 krāsaina 1 gab 0,48
1.4. Kopēšana A3 1 krāsaina 1 gab 0,96
1.5. Datorizdruka A4 1 melnbalta 1 gab 0,14
1.6. Datorizdruka A4 1 krāsaina 1 gab 0,48
1.7 Datorizdruka A3 1 melnbalta 1 gab 0,14
1.8 Datorizdruka A3 1 krāsaina 1 gab 0,96
1.9. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 1 gab 0,07
1.10. Dokumenta iesiešana ar Unibind 1 lp 0,03
1.11. Dokumenta iesiešana ar spirāli 1 lp 0,03
1.12. Dokumentu laminēšana A3 lapa 1 lp 1,42
1.13. Dokumentu laminēšana A4 lapa 1 lp 0,92
1.14. Dokumentu laminēšana A5 lapa 1 lp 0,43
1.15. Dokumentu laminēšana A6 lapa 1 lp 0,43
1.16. Dokumentu laminēšana A7 lapa 1 lp 0,43
1.17. Iespieddarbu apvākošana A4, A5 formāts 1 gab 0,70
1.18. Iespieddarbu apvākošana A3 formāts 1 gab 0,80
1.19. Nozīmīšu         izgatavošana    ar             pasūtītāja dizainu 1 gab 0,30
1.20. Nozīmīšu izgatavošana ar darbinieka sagatavotu dizainu 1 gab 0,50
1.21. Vāku ar apdruku izgatavošana 1 gab 10,00
   SBA pakalpojumi    pasta izdevumi