Talsu Galvenās bibliotēkas veidotās datubāzes:

Elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Talsu novada publisko un izglītības iestāžu bibliotēku krājumos esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas nesējiem.

 

Meklēt katalogā (Katalogi – izvēlēties “Elektroniskais katalogs”)

Kopkatalogs

Elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Talsu novada publisko un izglītības iestāžu bibliotēku krājumos esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas nesējiem.

 

Meklēt katalogā (Katalogi – izvēlēties “Elektroniskais katalogs”)

Izmantošanas pamācība

Novadpētniecības datubāzē apkopotas bibliogrāfiskas ziņas par rakstiem no grāmatām, laikrakstiem un žurnāliem, kuros atrodama informācija par Talsu novadu – ziņas par vietām, iestādēm, cilvēkiem, notikumiem.

 

Meklēt datubāzē (Katalogi – izvēlēties “Novadpētniecība”)

Izmantošanas pamācība

Vārdnīcā iekļauta informācija par cilvēkiem, kuri ar savu radošu darbu darījuši Talsu pilsētas un visa novada vārdu atpazīstamu pārnovados un ārpus Latvijas.

Datubāzē uzskaitītas Latvijas bērnu grāmatu ilustratoru ilustrētās un bibliotēkā pieejamās grāmatas. Noder bibliotekāriem, pedagogiem un citiem interesentiem grāmatu izstāžu veidošanai par māksliniekiem, uzziņām.

Datubāzē alfabētiskā secībā sakārtotas ilustrācijas (dzīvnieku, priekšmetu utt. attēli). Noder pedagogiem, bibliotekāriem, vecākiem un skolēniem noformēšanai, vizuālās mākslas nodarbībām un uzziņām.

Talsu Galvenās bibliotēkas lasītājiem pieejamas šādas autorizētās tiešsaistes datubāzes 
(par iespējām izmantot šīs datubāzes interesēties Talsu Galvenajā bibliotēkā):

Digitāls zinību resurss – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Datubāze ir SIA “Tilde” veidots interneta pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām, pilnteksta latviešu literatūrai, attēliem, audio un video ierakstiem, valodas uzziņām un citiem informācijas resursiem. Reģistrētiem TGB lietotājiem datubāzi iespējams izmantot arī attālināti – jautājiet bibliotekāram!

News.lv ir portāls, kas saviem lasītājiem piedāvā publikācijas no vairāk nekā 100 dažādiem laikrakstiem, kā arī ziņu aģentūras BNS jaunumus. Portāls ik dienas tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu (pieejami pilnie teksti). Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada.

Britannica datu bāze

Universāla daudznozaru enciklopēdiju publikāciju datubāze, kurā apkopota droša un uzticama informācija visām vecuma grupām – bērniem,  pusaudžiem, studentiem un pieaugušajiem. Reģistrētiem TGB lietotājiem datubāzi iespējams izmantot arī attālināti – jautājiet bibliotekāram!

Attālinātās piekļuves Britannica Online Library  Edition saite – ŠEIT

Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotās datubāzes:

Enciklopēdija ir paredzēta izmantošanai jebkuram interesentam izglītības un profesionālās darbības jomā vai gluži vienkārši – zināšanu paplašināšanai, jo enciklopēdija ir nozīmīgākais populārzinātniskais informācijas resurss latviešu valodā.

 

E-grāmatu datubāzes

[collapse]