Mēs piedāvājam

Bibliotēkā iespējams izmantot Lursoft uzņēmumu datubāzes par samaksu.

Lasītājs var rezervēt, kā arī pagarināt grāmatu lietošanas termiņu, pieslēdzoties TGB elektroniskajam katalogam internetā www.talsi.biblioteka.lv/alise/
Jūsu pieprasījums tiks apstrādāts darba dienas laikā. Pasūtītās grāmatas tiks rezervētas un gaidīs Jūs rezervēšanas plauktā bibliotēkas abonementā trīs dienas.
Pagarināt grāmatu lietošanas termiņu varēs tikai tām grāmatām, kuras nav pieprasījuši citi lasītāji. Šo pakalpojumu var izmantot autorizētie Talsu Galvenās bibliotēkas lietotāji.

Starpbibliotēku abonements (saīsināti: SBA) ir abonements, kas sniedz iespēju bibliotēkas lietotājam pasūtīt grāmatas, žurnālus, žurnālu rakstu pilnu tekstu kopijas no citām bibliotēkām. To pasūtīšanu veic bibliotēkas darbinieks, aizpildot elektronisko veidlapu, kurā ir jāuzrāda ziņas par vajadzīgo dokumentu:

  • grāmatas vai žurnāla raksta autors un nosaukums;
  • žurnāla nosaukums;
  • izdošanas gads;
  • sējums (ja ir);
  • žurnāla numurs;
  • lappušu skaits;
  • avots, no kura ņemtas ziņas par dokumentu.

SBA kārtā saņemtās grāmatas izsniedz izmantošanai uz 1 mēnesi. Nepieciešamības gadījumā termiņu var lūgt pagarināt. Rakstu kopijas izsniedz lasītāju personīgai izmantošanai.
Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ sedz lasītājs.

Par iespieddarbu saglabāšanu un savlaicīgu nosūtīšanu atpakaļ ir atbildīgs lasītājs un bibliotēkas darbinieks.

iconKopkatalogs