LMK “Nāmetiņš” darināto pulsa sildītāju izstāde Spāres bibliotēkā

Turpinām “Nāmetiņa” 25. darba jubilejas gadu ar jaunu izstādi!

Turpinās Spāres muižas LMK “Nāmetiņš” 25. darba jubilejas gads, un turpinās arī “Nāmetiņa” darbu izstādes Spāres bibliotēkā.

Martā un aprīlī bibliotēkā apskatāma greznu un smalki nostrādātu pulsa sildītāju jeb mauču izstāde, kurus darinājušas “Nāmetiņa” dalībnieces Ilze Rozenberga, Daina Klišāne un Vija Štrausa.

 

Teksts un foto – Zane Ķiņķere, Spāres bibliotēka