Literatūras lasījumi Starptautiskajā senioru dienā

Pirmajā oktobrī, kad tiek atzīmēta Starptautiskā senioru diena, Laidzes bibliotēka dosies izbraukumā ar literatūras lasījumiem uz Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru “Skola” Laidzes pagastā. Turpmāk tiek plānota regulāra sadarbība, lai centra iemītniekiem būtu pieejams daudzveidīgs literatūras klāsts, tajā skaitā arī grāmatas palielinātajā drukā un audiogrāmatas jeb klausāmgrāmatas. Priecē, ka centrā “Skola” ir izveidota mājīga atpūtas telpa, kurā ir grāmatu plaukti ar pietiekami plašu grāmatu krājumu. Aktuāla ir vajadzība pēc lasāmvielas krievu valodā, tādēļ ikviens, kam ir kāds lieks žurnāls vai grāmata krievu valodā, ir aicināts sazināties ar Laidzes bibliotēku (tālrunis 63221736, e-pasts laidze-biblio@inbox.lv), kas Jūsu dāvināto izdevumu nodos adresātam.

Pirmajā tikšanās reizē Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Skola” apdzīvotāji tiks iesaistīti Dzejas dienu atskaņās, piedāvājot ieklausīties vairāku dzejnieku vārsmās, tostarp visi kopā pasmaidīsim par literāta Jāņa Dreslera komiskajiem pantiem, kuru tematika nav zaudējusi savu aktualitāti arī mūsdienās. Jāpiebilst, ka J. Dreslers, kuram augustā bija 125 gadu jubileja, ir interesants arī ar faktu, ka viņš bija savulaik Laidzē dzīvojošā mūziķa Kārļa Dreslera tēva brālis. Vēl paredzēts, ka lasīsim Lijas Brīdakas esejas “Gadskārtu sarunas”, kurās gadalaiki sarunājas ar ziediem, kokiem, zvaigznēm, taureņiem, putniem, atklājot savu vienreizējo dažādību. Ir iecere – katrā ciemošanās reizē būs izvēlēts kāds viens autors, kura darbos pakavēsimies.

 

Laidzes bibliotēkas literatūras lasījumi Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Skola” iemītniekiem Starptautiskajā senioru dienā brīvā dabā.

 

Laidzes bibliotēkas vadītāja –   Ieva Jaunupe