Latviešu grāmatai 500


Lai izgaismotu bibliotēkā glabātās unikālās vērtības, Talsu Galvenā bibliotēka  ir iesaistījusies LNB rīkotajā pasākumu ciklā “Latviešu grāmatai 500”, piedāvājot vairākas aktivitātes un nodarbības, ieplānojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas lektoru viesošanos bibliotēkā laika posmā līdz 2025. gadam.

2023. gads

2023. gada tēma ir grāmatu un ideju izplatīšana un izdošana. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir izcēlusi izdevēja Anša Gulbja 150 gadadienu. Neatņemama bibliotēkas daļa ir grāmatu krājums, kas ir publiski pieejams apmeklētājiem. Katra grāmata ir vērtība, starp kurām atrodamas īpašas pērles. Talsu Galvenā bibliotēka turpina papildināt biogrāfisko datubāzi “Dižļaudis”, kas ietver informāciju par grāmatizdevējiem un autoriem, citu jomu pārstāvjiem, kas saistīti ar Talsu novadu. Piedāvājam apmeklēt nodarbības par grāmatām, to tapšanu (nodarbību saraksts pieejams šeit). 

2023. gada aktivitātes bibliotēkās:

 • Virtuālā izstāde “Senākās grāmatas Talsu Galvenajā bibliotēkā” no 6. marta
 • Pasākumu cikls Dundagas bibliotēkā “Manas ģimenes/dzimtas stāsts” no 29. marta
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas semināri  metodiskajā dienā: Eva Ausēja “Jaunās LNB digitālās kolekcijas un sadarbības iespējas”, Anna Iltnere “Mūsdienu bibliotēkas tendenču atspoguļojums Latvijas Bibliotēku portālā” 11. janvāris

Talsu Galvenās bibliotēkas un novada bibliotēku raksti:

2023. gada 20. februāra raksts “Pasākumu cikls “Manas ģimenes/dzimtas stāsts””:  https://www.biblioteka.lv/pasakumu-cikls-dundagas-biblioteka/

2023. gada 17. februāra raksts “Pasākumu cikls “Manas ģimenes/dzimtas stāsts””:  http://www.talsubiblioteka.lv/pasakumu-cikls-manas-gimenesdzimtas-stasts/

 

2023. gada 12. janvāra raksts “Novada bibliotekāri tiekas gada pirmajā seminārā”  http://www.talsubiblioteka.lv/novada-bibliotekari-tiekas-gada-pirmaja-seminara/ 

2023. gada 10. janvāra raksts “Reto grāmatu izstāde Mērsraga bibliotēkā”  https://www.biblioteka.lv/reto-gramatu-izstade-mersarga/


2022. gads

Domājot par unikālajām rokrakstu un periodikas vērtībām, kas tiek glabātas Talsu Galvenajā bibliotēkā, šogad akcentētas viesugrāmatas un krājumā glabātie senākie laikraksti. Apmeklētāji tiek iesaistīti jaunu darbu radīšanā un bibliotekāri izglītojas kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. 

 

2022. gada aktivitātes bibliotēkā:

 • Aktivitāte “Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī” 16.-23. decembris
 • Novadpētniecības lasītava pārtop par sevis izzināšanas telpu, 25. novembris
 • Akcija “Raksti dzejā” 10.-16. septembris
 • Dzejas busa pietura Dundagas bibliotēkā 14. septembris
 • Aktivitāte “Dzeja iziet ielās” 16. septembris
 • Nodarbības: 
  • “Senākā avīze Talsu Galvenajā bibliotēkā” 
  • “Raibu raibie rokraksti” 
  • “Grāmatu apstrāde 20. gadsimtā” 
  • “Periodiskie izdevumi Latvijā” 
  • “Grāmatu vēsture” 
  • “Bibliotēka. Grāmata. Profesija” 
  • ““Bez manis ir jau sācis iet mans liktenis,” Rainis. Literārā stunda veltīta Aspazijai”
  • “Grāmatu māksla”
  • “Vecvārdi literatūrā”
  • “Ko uzzinām no enciklopēdijām un vārdnīcām”
 • Seminārs bibliotekāriem par programmu “Latviešu grāmatai 500” 9. novembris
 • Aktivitāte “Sevis izzināšanas telpa” 25. novembris

Talsu Galvenās bibliotēkas un novada bibliotēku raksti:

2022. gada 19. decembra raksts “Reto grāmatu izstāde Mērsraga bibliotēkā”: http://www.talsubiblioteka.lv/reto-gramatu-izstade-mersraga-biblioteka/

2022. gada 28. novembra raksts “Bibliotēka svin 3 gadus Gaismas kalnā”: http://www.talsubiblioteka.lv/biblioteka-svin-3-gadus-gaismas-kalna/

2022. gada 10. oktobra raksts “ Novadpētniecības konference “Kultūras mantojuma un novadpētniecības nozīme kopienu veidošanā digitālajā laikmetā”: http://www.talsubiblioteka.lv/novadpetniecibas-konference-kulturas-mantojuma-un-novadpetniecibas-nozime-kopienu-veidosana-digitalaja-laikmeta/

2022. gada 21. oktobra raksts “Programmas “Latviešu grāmatai 500” norises Talsu Galvenajā bibliotēkā 2022. gadā”: http://www.talsubiblioteka.lv/programmas-latviesu-gramatai-500-pasakumi-talsu-galvenaja-biblioteka-2022-gada/

2022. gada 25. oktobra raksts “Kopīgi radīta dzeja Talsu Galvenajā bibliotēkā”:  https://www.biblioteka.lv/kopigi-radita-dzeja-talsu-galvenaja-biblioteka/

Prezentācijas:

2022. gada 9. novembra Talsu novada bibliotēku semināra prezentācija “Latviešu Grāmatai 500”

2022. gada 27. oktobra seminārs “Pirmās grāmatas latviešu valodā 500. gadadienas atzīmēšana un bibliotēku tīkls” https://dom.lndb.lv/data/obj/1057427.html

2022. gada 11. maija seminārs “Pirmās grāmatas latviešu valodā 500. gadadienas atzīmēšana un bibliotēku tīkls” https://dom.lndb.lv/data/obj/1042435.html

Par programmu:

Tīmekļa vietne Latviešu grāmatai 500:  https://www.gramatai500.lv/

Latvijas bibliotēku portālā: https://www.biblioteka.lv/gramatai500/

Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē: https://lnb.lv/news/latviesu-gramatai-500/

Par projektu 2023. gadam (01.03.2023.)  https://www.biblioteka.lv/projekts-cela-uz-latviesu-gramatai-500-latvijas-regionos-izdevejdarbiba-un-tekstu-izplatiba-senak-un-tagad/