Latviešu grāmatai 500

Lai izgaismotu bibliotēkā glabātās unikālās vērtības, Talsu Galvenā bibliotēka  ir iesaistījusies LNB rīkotajā pasākumu ciklā “Latviešu grāmatai 500”, piedāvājot vairākas aktivitātes un nodarbības, ieplānojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas lektoru viesošanos bibliotēkā laika posmā līdz 2025. gadam.  Domājot par unikālajām rokrakstu un periodikas vērtībām, kas tiek glabātas Talsu Galvenajā bibliotēkā, šogad akcentētas viesugrāmatas un krājumā glabātie senākie laikraksti. Apmeklētāji tiek iesaistīti jaunu darbu radīšanā un bibliotekāri izglītojas kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. 

 

2022. gada aktivitātes bibliotēkā:

 • Akcija “Raksti dzejā” 10.-16. septembris
 • Dzejas busa pietura Dundagas bibliotēkā 14. septembris
 • Aktivitāte “Dzeja iziet ielās” 16. septembris
 • Nodarbības: 
  • “Senākā avīze Talsu Galvenajā bibliotēkā” 
  • “Raibu raibie rokraksti” 
  • “Grāmatu apstrāde 20. gadsimtā” 
  • “Periodiskie izdevumi Latvijā” 
  • “Grāmatu vēsture” 
  • “Bibliotēka. Grāmata. Profesija” 
  • ““Bez manis ir jau sācis iet mans liktenis,” Rainis. Literārā stunda veltīta Aspazijai”
  • “Grāmatu māksla”
  • “Vecvārdi literatūrā”
  • “Ko uzzinām no enciklopēdijām un vārdnīcām”
 • Seminārs bibliotekāriem par programmu “Latviešu grāmatai 500” 9. novembris
 • Aktivitāte “Sevis izzināšanas telpa” 25. novembris

Talsu Galvenās bibliotēkas raksti:

2022. gada 10. oktobra raksts “ Novadpētniecības konference “Kultūras mantojuma un novadpētniecības nozīme kopienu veidošanā digitālajā laikmetā”: http://www.talsubiblioteka.lv/novadpetniecibas-konference-kulturas-mantojuma-un-novadpetniecibas-nozime-kopienu-veidosana-digitalaja-laikmeta/

2022. gada 21. oktobra raksts “Programmas “Latviešu grāmatai 500” norises Talsu Galvenajā bibliotēkā 2022. gadā”: http://www.talsubiblioteka.lv/programmas-latviesu-gramatai-500-pasakumi-talsu-galvenaja-biblioteka-2022-gada/

2022. gada 25. oktobra raksts “Kopīgi radīta dzeja Talsu Galvenajā bibliotēkā”:  https://www.biblioteka.lv/kopigi-radita-dzeja-talsu-galvenaja-biblioteka/

Prezentācijas:

2022. gada 9. novembra Talsu novada bibliotēku semināra prezentācija “Latviešu Grāmatai 500”

2022. gada 27. oktobra seminārs “Pirmās grāmatas latviešu valodā 500. gadadienas atzīmēšana un bibliotēku tīkls” https://dom.lndb.lv/data/obj/1057427.html

2022. gada 11. maija seminārs “Pirmās grāmatas latviešu valodā 500. gadadienas atzīmēšana un bibliotēku tīkls” https://dom.lndb.lv/data/obj/1042435.html

Par programmu:

Tīmekļa vietne Latviešu grāmatai 500:  https://www.gramatai500.lv/

Latvijas bibliotēku portālā: https://www.biblioteka.lv/gramatai500/

Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē: https://lnb.lv/news/latviesu-gramatai-500/