Pievienojies Mums

 

Ātrie jautājumi un atbildes –

 

Vēlies paņemt grāmatas un žurnālus uz mājām?

Uzrādi bibliotekārei savu pasi, un, ja Tava deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novads, arī dokumentu par dzīvesvietu. Pēc reģistrācijas, kad ar savu parakstu formulārā apstiprināsi Talsu Galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumu ievērošanu, saņemsi Talsu Galvenās bibliotēkas lasītāja karti un kļūsi par bibliotēkas lietotāju.

[collapse]

 

Ko darīt, ja Tava deklarētā dzīvesvieta nav Talsu novads?

Nepieciešams uzrādīt pasi un iemaksāt drošības naudu 5,00 eiro apmērā. Pārtraucot mājas abonementa izmantošanu, iemaksāto summu varēsi saņemt atpakaļ Talsu novada domes kasē, uzrādot naudas iemaksas kvīti un bibliotēkas izsniegtu izziņu par saistību nokārtošanu.

[collapse]

 

Vēlies izmantot uz vietas bibliotēkas lasītavā pieejamos iespiedmateriālus (grāmatas, žurnālus, laikrakstus, tematiskās mapes u.c.), kā arī dažādus citus bibliotēkā pieejamos pakalpojumus (uzziņas, SBA, datora lietošana u.c.)?

Kā reģistrācijas dokumentu uzrādi pasi. Reģistrējoties, Tu kļūsi par bibliotēkas lietotāju, taču bez tiesībām ņemt iespiedmateriālus uz mājām.

[collapse]

 

Kas jādara, lai kļūtu par autorizētu bibliotēkas lietotāju?

  • Jābūt bibliotēkas lasītājam.
  • Lasītājs nedrīkst būt parādnieks.
  • Ar lasītāja karti jāatnāk uz bibliotēku un jāpalūdz izveidot lietotāja vārdu un paroli.
  • Lietotājam ir tiesības nomainīt paroli.

Kļūstot par autorizētu bibliotēkas lasītāju, Tu iegūsti elektronisku piekļuvi savam lasītāja kontam, lai pagarinātu grāmatu lietošanas termiņu, kā arī rezervētu grāmatas bibliotēkas abonementā.

Lasītājam reģistrējoties, vēlams norādīt savu e-pasta adresi. Gadījumā, ja parole tiek nozaudēta, jūs varat to saņemt uz norādīto adresi, paziņojot uz bibliotēkas e-pastu – tgbinfo@talsi.lv

[collapse]

 

Vēlies paņemt lasītavas iespiedmateriālus uz mājām?

  • Reģistrācijas noteikumi un kārtība kā abonementa lietotājam.
  • No lasītavas uz mājām tiek izsniegti tikai noteiktu nosaukumu un izdošanas gadu žurnāli. Lietošanas termiņš – viena nedēļa
  • Pēc bibliotekāra ieskatiem noteikta apjoma un noteiktu nosaukumu uzziņu un nozaru literatūra tiek izsniegta uz nakti.

 

[collapse]

 

Kā rezervēt grāmatu vai pagarināt tās lietošanas termiņu?

Rezervēšana, pagarināšana

Lietošanas termiņa pagarināšana bez autorizācijas

  1. Atnākot uz bibliotēku.
  2. Zvanot: 63291598; 25676733 (abonements), 63237028 (bērnu bibliotēka).
  3. Rakstot uz e-pastu – norādiet savu vārdu, uzvārdu, lasītāja kartes numuru: biblioteka@talsi.lv, tgbinfo@talsi.lv (Talsu Galvenā bibliotēka) tbb@talsi.lv (Talsu Bērnu bibliotēka)

Lasītāji ar bibliotēkā saņemto lietotāja vārdu un paroli  Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu bibliotēku kopkatalogā var izmantot e-pakalpojumu “Mana bibliotēka” : tiešsaistē rezervēt grāmatas, pagarināt lietošanas termiņu (kamēr tas nav nokavēts!), pierakstīties rindā, ja grāmata izsniegta citam lasītājam, pārraudzīt savus datus par izsniegumiem, pasūtītajām vai izlasītajām grāmatām u.c.
Reģistrācija un pieslēgšanās nav vajadzīga e-kataloga izmantošanai, grāmatu vai rakstu meklēšanai, izvēlei, sarakstu veidošanai un nosūtīšanai uz e-pastu utt.

 

Pagarināt lietošanas termiņu vai rezervēt grāmatu attālināti var tikai autorizēts lietotājs.

 

Pieslēgšanās (lai rezervētu grāmatu, pagarinātu termiņu, pārlūkotu savu kontu u.c.)

1. Atver katalogu www.talsubiblioteka.lve-katalogs (sākumlapa, labajā pusē).

 

Ir iespēja izmantot gan web, gan mobilo kataloga dizainu.

Mobilā dizaina skats. Pārslēgt skatu var nospiežot “Desktop version” vai “Mobile version” lapas apakšā.

2. Izvēlas “Mana bibliotēka” lapas labajā pusē, ievada lietotājvārdu un paroli  — reģistrētie lasītāji tos var saņemt savā bibliotēkā. Ja parole nedarbojas, lūdzam sazināties ar bibliotēku!
Paroles atjaunošana.

Grāmatu rezervēšana (pasūtīšana)
1. Rezervēt (pasūtīt) var ne vairāk kā 3 izdevumus vienā reizē. Rezervētā  grāmata jāizņem 3 dienu laikā.
2. e-katalogā sameklē vajadzīgo izdevumu, noklikšķina “Skatīt” vai uz grāmatas nosaukuma – atvērsies paplašināts apraksts, ar saiti  EKSEMPLĀRI būs redzamas izdevuma atrašanās vietas. Pa atvērto sarakstu var virzīties ar bultiņām.
3. Izvēlas bibliotēku un noklikšķina „Pasūtīt” (apraksta labajā pusē).

4. Ja redzams uzraksts „Izsniegts līdz…”, var iestāties elektroniskajā rindā, uzklikšķinot šim uzrakstam. UZMANĪBU! rezervēšanas datums var atšķirties no ekrānā redzamā – atkarībā no tā, vai iepriekšējais lasītājs to atdos savlaicīgi.

Ja pie eksemplāra ir uzraksts “Lasītavā”, grāmatu var izmantot tikai bibliotēkā.

Ja nav uzraksta „Pasūtīt”, sazinieties ar tuvāko bibliotēku.
Izdevumu vai tematisku pieprasījumu pasūtīšana, norādot saņemšanas vietu
– pasūtīt vajadzīgo izdevumu vai grāmatas par noteiktu tematu iespējams sadaļā „Mana bibliotēka” ar saiti „Veikt pasūtījumu”. Ja šādas saites nav, pārliecinieties, vai kādam no jums izsniegtajiem izdevumiem nav nokavēts lietošanas termiņš.
– aizpilda pasūtījuma formu. Ja nav zināms autors vai izdošanas gads, ailē ievelk svītriņu vai kādu citu rakstu zīmi.
– ja vēlas pasūtīt grāmatas par noteiktu tematu, to ieraksta ailēs “Nosaukums” un “Papildinformācija”;
– izvēlas saņemšanas vietu (“Bibliotēka” un “Fonds”) – “Sūtīt”;
– ailē „Brīvie pieprasījumi” var pārliecināties, vai pieprasījums nosūtīts bibliotēkai;

Jūsu pasūtījumu izskatīs 24 stundu laikā (darbdienās).

Jūs varat pārraudzīt savus datus par bibliotēkā paņemtajiem un/vai rezervētajiem izdevumiem, pasūtījumiem, kā arī laikus pieprasīt lietošanas termiņa pagarinājumu.

Pasūtījumu pārbaude
1. „Rezervētie” – kurā bibliotēkā, kāda grāmata un līdz kādam termiņam Jums ir rezervēta. Pēc norādītā termiņa beigām grāmata tiek atlikta plauktā vai izsniegta citam lasītājam!

2. „Brīvie pieprasījumi” Jūsu pasūtījumi, norādot saņemšanas vietu.

Atdošanas termiņa pārbaude
1. Ailītē „Izsniegumi” — visas bibliotēkā paņemtās grāmatas un to atdošanas termiņi.
2. Ja grāmatas lasīšanas termiņš ir nokavēts, kolonnā „Nokavētās dienas, soda nauda” parādīsies, par cik dienām termiņš ir kavēts, kā arī sistēmas ALISE aprēķinātā kavējuma nauda. Kavējuma naudas summa var atšķirties no sistēmā redzamā, atkarībā no katras bibliotēkas lietošanas noteikumiem (sazinieties ar bibliotēku)!

 

Lietošanas termiņa pagarināšana
1. Atver „Izsniegumi”.
2. Pie vajadzīgās grāmatas kolonnā „Statuss” ieklikšķina „Pagarināt” (maksas abonementa grāmatām, iespieddarbiem, uz kuriem ir rinda, CD un DVD termiņš netiek pagarināts).
3. Kamēr bibliotekārs izskata pieprasījumu, izsniegto grāmatu sarakstā redzams statuss „Neapstrādāts pagarinājums”.
4. Kad pagarināšanas pieprasījums ir izskatīts (statuss tiek nomainīts atpakaļ uz „Pagarināt”), jauno atdošanas termiņu var redzēt kolonnā „Termiņš”.
5. Elektronisku pagarināšanu var veikt tikai tad, ja atdošanas datums vēl nav nokavēts!

 

Neskaidrību gadījumos lūdzam sazināties ar bibliotēku!

 

[collapse]