Noderīgas saites internetā

Noderīgas saites internetā

[button link=”#” color=”green”]Latvijas Nacionālās bibliotēkas e-resursi:[/button]
Digitālā bibliotēka “LETONICA”: http://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka

ZUDUSĪ LATVIJA: http://www.zudusilatvija.lv/

VĒSTURISKO KARŠU PĀRLŪKOŠANA (Portāls piedāvā jaunas iespējas Latvijas karšu izpētei: vēsturisko karšu meklēšanu, atlasi un pētīšanu, vietvārdu un adrešu meklēšanu, laukumu un attālumu mērīšanu un vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem. Karšu portālā ir iekļautas kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām – senās Livonijas kartes, Latvijas vēsturiskās topogrāfiskās kartes, pirmās kartes latviešu valodā, pirmās Latvijas neatkarības laikā izdotās kartes un pilsētu plāni.): http://kartes.lndb.lv/

LASĀMKOKS (Elektroniskā bibliotēka bērniem. Lasāmkoks piedāvā interaktīvu vidi. Portāls veidots kā interaktīvs komunikācijas rīks un digitālā bibliotēka 4 dažādām vecuma grupām, kurā var gan lasīt grāmatas, gan aprakstus par bērnu literatūru, tās autoriem un ilustratoriem un skatīties animācijas filmiņas. Tāpat portāls sniedz aktuālu informāciju par pasākumiem, saistītiem ar bērnu literatūru un lasīšanas veicināšanu. Katrai vecuma grupai – pirmsskolas vecuma bērni, jaunākā skolas vecuma bērni, pusaudži, pieaugušie – ir atšķirīgs, bērnu grāmatu mākslinieka Reiņa Pētersona izstrādāts dizains.
Portālu veido LNB bērnu literatūras centrs.): www.lasamkoks.lv

WWW ARHĪVS (Vairāk nekā 3000 Latvijas tīmekļa vietņu. Arhīvs satur Latvijas tīmekļa vietnes, kas vāktas no 2008. gada izlases veidā. Atsevišķos gadījumos arhīvā atrodamas arī ārzemju vietnes, ja to saturs saistīts ar Latviju.): http://webarhivs.lndb.lv/

GRĀMATU PORTĀLS (Kultūrvēsturiskas grāmatas digitālā formā. Grāmatu portālā ir iekļauti aptuveni 6000 grāmatu – vairāk kā 1,5 miljonu lappušu – gan Latvijas, gan trimdas izdevumu. Tās ir kultūrvēsturiski nozīmīgas grāmatas, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasītas, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī.): http://gramatas.lndb.lv/

PERIODIKAS PORTĀLS (Meklē un lasi vēsturiskos laikrakstus un žurnālus! Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk nekā 2,5 miljonu lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Tie ir izdevumi, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasīti, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī — daži laikraksti ir nolietoti, citiem cauri var redzēt druku no otras puses, un ne visas publikācijas var precīzi atpazīt automātiskā režīmā. Iesaisties digitālās bibliotēkas veidošanā un labo pamanītās kļūdas! ): www.periodika.lv

RAKSTI LATVIJAS PRESĒ (Nacionālā Analītikas datubāze ir datu arhīvs, kas satur informāciju par rakstiem Latvijas presē no 1950. gada līdz mūsdienām, kā arī ārzemju preses izdevumiem, kuros rakstīts par Latviju un latviešiem. LNB Analītikas datubāze ierakstu skaits aptver vairāk nekā 3 miljonus rakstu.): http://ej.uz/analitika

[button link=”#” color=”green”]Interneta meklēšanas dienesti Latvijā:[/button]
http://www.apollo.lv/
http://www.lanet.lv/
http://www.latne.lv/siets.php
http://smart.delfi.lv/

[button link=”#” color=”green”]Interneta meklēšanas dienesti ārvalstīs:[/button]
http://www.altavista.com/
http://www.aport.ru/
http://www.ask.com/
http://www.gigablast.com/
http://www.google.lv
http://www.hotbot.com/
http://www.ipl.org/
http://www.lycos.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.search.mns.com/
http://www.search.yahoo.com/
http://www.yandex.ru/
Pasaules meklētājservisu rādītājs: http://www.searchenginecolossus.com/

[button link=”#” color=”green”]Metameklētāji:[/button]
http://www.dogpile.com/
http://www.ixquick.com/
http://www.kartoo.com/
http://www.mamma.com/
http://www.metacrawler.com/
http://vivisimo.com/

[button link=”#” color=”green”]Bērniem domāti meklēšanas dienesti:[/button]
http://www.ala.org/
http://www.askkids.com/
http://kids.getnetwise.org/kidsites/
http://www.gogul.tv/
http://kids.quintura.ru/
http://kids.yahoo.com/

[button link=”#” color=”green”]Interneta katalogi:[/button]
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas e-plaukts http://www.jzb.lv/index.php?&52
http://www.klik.lv/
http://kontakti.lv/
http://www.latsearch.com/
https://www.latvija.lv/Default.aspx
http://www.latwebs.com/
http://mapes.lv/internets/interneta-katalogi.html
http://puls.lv/
http://www.top.lv/
http://visalatvija.lv/lv:search

[button link=”#” color=”green”]Interneta enciklopēdijas Latvijā:[/button]
Virtālā enciklopēdija “Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa” http://www.gramata21.lv/
Latviešu konversācijas vārdnīcas šķirkļi http://www.historia.lv/
Sugu enciklopēdija “Latvijas daba” http://www.latvijasdaba.lv/
Daudznozaru interneta enciklopēdija http://letonika.lv/
Populārā medicīnas enciklopēdija http://www.neslimo.lv/
Interaktīvā psiholoģijas enciklopēdija htpp://www.psihologija.lv/
Vēstures enciklopēdija http://www.vesture.eu/

[button link=”#” color=”green”]Interneta enciklopēdijas ārvalstīs:[/button]
Enciklopēdiju rādītājs http://encyclopediaindex.com/
Enciklopēdiju rādītājs http://rafdesk.com/” target=”_blank”>http://rafdesk.com/
Britu enciklopēdija http://www.brittanica.com/
Pasaules tautu un reliģiju enciklopēdija http://cbook.ru/
Pasaules tautu un valstu enciklopēdija http://www.countries.ru/
Encyclopedia of Earth http://www.eoearth.com/
Daudznozaru enciklopēdija http://www.krugosvet.ru/
Daudznozaru enciklopēdija http://mega.km.ru/
Mitoloģijas enciklopēdija http://www.pantheon.org/
Simbolu enciklopēdija http://symbols.com/
Daudznozaru brīvā enciklopēdija http://lv.wikipedia.org/

[button link=”#” color=”green”]Datorprasmju apguves programmas Latvijā:[/button]
http://www.latvijapasaule.lv/generic/show/24
http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/macies-pats!/
http://www.biblioteka.lv/ekursi/IT_pamatkurss_vajredzigajiem/

[button link=”#” color=”green”]Uzziņas:[/button]
http://www.1188.lv/
http://1189.lv/1189lv:search:start
http://www.viss.lv/
http://www.zl.lv/

iconKopkatalogs