Laidzes Dzejas diena

Šogad, apaļajā 2020. gadā, aprit 55 gadi, kopš Latvijā tika aizsākta Dzejas dienu tradīcija. Šīs tradīcijas iedvesmotājam Rainim – 155. dzimšanas diena. Un jāmin arī, ka šis gads ir nozīmīgs ar to, ka svinam 100 gadus Latvijas himnai un tās autoram, dzejniekam un komponistam, Baumaņu Kārlim – 185 gadu jubileju. Lielo jubileju gads šogad arī “Gaismas pils” autoram Auseklim, tautas gara mantojuma saglabātājam Krišjānim Baronam un tautas pašapziņas kopējam Krišjānim Valdemāram. Lepojamies arī atzīmēt mūsu novada dzejnieka un rakstnieka Aleksandra Pelēča 100. dzimšanas dienu. Par godu dižo personību gadam Laidzes Dzejas diena 11. septembrī tika aizsākta ar laidzenieka Artūra Paula Ķēniņa dzejoli, kas tika rakstīts skolēnu patriotiskās dzejas konkursam “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!”.

Laidzē dzeja vienmēr ir īpaši mīlēta. Par to arī šo Dzejas dienu stāsts, kurā bijām kopā ar Laidzes daudzpusīgi radošo personību Dainu Šimkunu un viņas radošo grupu Sarmīti Šakali, Anitu Mackeviču un Edīti Mackeviču. Viņas atkal satikās pēc astoņiem gadiem! D. Šimkuna par savu radošo komandu vienmēr teikusi: “Jūs, manas meitenes, no tīra zelta proves!” Un katrai no viņām ir kāds savs zelta mirklis no tā skaistā, piepildītā darbošanās laika, kurā mums bija tas prieks ieskatīties. Skanēja D. Šimkunas sarakstītā dzeja un dziesmas, kas veltītas Laidzei, pirmsskolas izglītības iestādei “Papardīte”, senioru klubam “Brūklenājs”, pakavējāmies atmiņās un ielūkojāmies nākotnes iecerēs.

Pasākuma vadmotīvs bija vārdi “Man pieder daudz”, kas izvēlēti no 2005. gadā izdotā krājuma, kurā publicēta laidzenieku rakstītā dzeja. Krājumā D. Šimkuna ļoti jauki uzrakstījusi par šo vārdu nozīmi: “Dziesma un dzeja ir tās vērtības, kuras nevar izmērīt naudā. Tās mērāmas sirdspukstos, jūtās, izjūtās, sajūtās. Kaut kas nenosakāms aug, san, tad lēni pārvēršas skaņās vai burtos un aiziet… Aiziet no manis, lai atgrieztos kā smaids, kā prieks, ka ap mani ir tik daudz dažādu cilvēku, no kuriem es varu mācīties gan pūkaina lāča mīlīgumu, gan spuraina eža asumu, gan trakulīga vēja nerātnumu un rakstīt atkal.” Pasākumā D. Šimkuna paturpināja šos vārdus sakot: “Man tiešām visu manu mūžu ir piederējis daudz – man vienmēr apkārt ir bijuši brīnišķīgi cilvēki un Dievs ir sakārtojis apstākļus tā, ka es varu kaut kādās lietās augt.”

1970. gadu beigās D. Šimkuna no Rīgas pārcēlās uz dzīvi Laidzē, kur līdz 2013. gadam strādāja par bērnudārza vadītāju, metodiķi un muzikālo audzinātāju. Darbam pievienojās arī dziedāšana sieviešu vokālajā ansamblī un amatierteātra vadīšana. No 2014. līdz 2016. gadam D. Šimkuna bija Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centra administratore un padomes locekle, kopš 2009. gada viņa arī aktīvi darbojusies Talsu evaņģēliski luteriskajā draudzē – svētdienas skolā, bibliotēkā, zupas virtuvē, diakonijas darbā.

Laidzes Dzejas dienas apmeklētāji

Radošums D. Šimkunai nāk no ģimenes – tēvs kordiriģents, māte keramiķe, arī dzejoļus rakstījusi, brālim tuva mūzika. Mīlestība uz dzeju un mūziku ir ielikta jau Dainas vārdā, kuru esot izvēlējies tēvs. Par radošumu D. Šimkuna saka šādus vārdus: “Rodas ideja, un katra nākamā ideja rosina atkal nākamo ideju. Piedzīvoti tādi emocionālie kāpumi, ka ir prieks atcerēties.” Un viņai prieks arī par to, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas ir bezgala radoši arī savos sirmajos gados. D. Šimkuna ir pārliecināta, ka mēs mazāk novecojam, esot kopā ar citiem radošajā priekā. Līdzās nopietnajiem dzejoļiem un dziesmām D. Šimkuna rakstījusi arī humoristiskus darbus jeb pekstiņus, kas tikuši publicēti pat žurnālā “Dadzis”. Kopā ar radošo komandu daudz joku izspēlēts. D. Šimkuna atzīst, ka visam ir savs laiks, tāpat katram kādreiz ir vajadzīgs pabūt kādu laiku arī dvēseles klusumā. D. Šimkuna ir optimistiska, viņa saka: “ Ikdienas skrējienā, darbdienu nogurumā reizēm ļoti pietrūkst pozitīvā, bet atnāk brīdis, kad rodas mundrums, dzīvesprieks un smaids sejā. Jauna diena nes jaunu prieku!”

Ar Dainas Šimkunas sarakstīto dziesmu uzstājas Anita Mackeviča (no kreisās), Sarmīte Šakale un Edīte Mackeviča, pie klavierēm Daina Šimkuna
Iejutusies atraktīvā tēlā, Daina Šimkuna izpilda savu dziesmu

 

Ieva Jaunupe

Laidzes bibliotēkas vadītāja