Lai skanīgi Līgo svētki!

Talsu Galvenā bibliotēka sveic svētkos savus lasītājus, atbalstītājus un Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu bibliotekārus!