Kvalitatīva komunikācija kolektīvā – galvenā tēma Metodiskajā seminārā

Metodiskā diena TGB

Ikmēneša Metodiskās dienas ietvaros, 11. maijā Talsu Galvenajā bibliotēkā seminārā tikās Talsu novada bibliotekāri, lai apgūtu noderīgas zināšanas un līdzdarbotos divās aizraujošās lekcijās.

Kuldīgas bibliotēkas direktore Daina Girvaite īpaši bibliotēkām izstrādātā lekcijā “Efektīva iekšējā komunikācija bibliotēkā”, uzsvēra kolektīva vienotības nozīmi ļaujot iepazīt savstarpējās komunikācijas galveno uzdevumu – savstarpējās saprašanās panākšanu.

Kuldīgas NVO pārstāves Kristas Karlsones nodarbībā “Socionikas metožu izmantošana komandas sadarbības veidošanā darbā ar apmeklētājiem” katrs bibliotekārs veica savu ‘’superspēju auditu’’, atpazīstot savas stiprās un vājās puses.

Metodiskā diena TGB

Metodiskā diena TGB

Metodiskā diena TGB

Metodiskā diena TGB

Metodiskā diena TGB