Kurzemes reģiona bibliotekāri tiekas vasaras nometnē Valdemārpilī

Jau septīto reizi Kurzemes novada bibliotekāri tikās ikgadējā vasaras konferencē – nometnē, kas vienuviet pulcēja Talsu, Ventspils, Liepājas, Saldus, Kuldīgas un šogad arī Tukuma bibliotēku pārstāvjus.

Šogad nometni organizēja Talsu Galvenā bibliotēka, par pasākuma norises vietu izvēloties Valdemārpili, pulcējot 59 Kurzemes reģiona publisko bibliotēku pārstāvjus. 2010. gadā tika aizsākta un iedibināta tradīcija ik gadu rīkot izglītojošu Vasaras nometni Kurzemes reģiona bibliotekāriem, kurā bibliotekāri pulcējas divu dienu nometnē kādā no Kurzemes novadiem, lai iepazītu konkrētās vietas kultūrvēsturiskās, dabas vērtības, mācītos tās apzināt, nodot informāciju sabiedrības vajadzībām un izglītošanai. 2010. gadā, pirmā Vasaras nometne notika Saldus novada Nīgrandē, 2011. gadā Talsu Galvenā bibliotēka turpināja ar nometni Kolkā. Pirmais nometņu rotācijas cikls ar ievirzi novadpētniecībā noslēdzās 2014. gadā ar nometni Kuldīgā. Ar 2015. gadu sākās otrais cikls kura kopējā tēma un ievirze ir darbs ar bērniem.

Bibliotekāru Vasaras konference ar tēmu “Dzīvesziņa jaunajai paaudzei” notika 12. un 13. jūlijā, pirmo konferences dienu veltot izzinošām lekcijām, kas bija vairāk domātas pašiem konferences dalībniekiem, kā arī konkrētās norises vietas iepazīšanai. Rīgas Lutera draudzes mācītāja Kaspara Simanoviča un žurnālista un biologa Māra Oltes lekcijas organiski savijās kopīgā pamatdomā – “..jo labāk mēs spēsim tikt galā ar sevi, jo labāk mūsu bērniem..”. Abas sarunas var saslēgt vienotā atslēgas vārdā “apzinātība” – savas un līdzcilvēku rīcības, vārdu, domu, emociju saprašanu un  apzināšanos.

Pēc sarunām Kurzemes bibliotekāri iepazinās ar Valdemārpils nozīmīgākajām kultūrvietām un baudīja vējainu vakara atpūtu Sasmakas ezera krastā, kur konferences dalībniekus ar nelielu koncertu priecēja grupa “Roja”.

Otrā konferences diena, jau tradicionāli, paredzēta savstarpējās pieredzes apmaiņai – nometnes dalībniekiem bija iespēja klausīties katra novada bibliotēku pārstāvju stāstos par pieredzi ikdienas darbā un pasākumu organizēšanā. Ar aktualitātēm bibliotekāru biedrībā iepazīstināja Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Pabērza.

Konference noslēdzās Igurda Baņķa amatnieku sētā “Kauliņi”, no kura stacijas visus nometnes dalībniekus simboliski mājup aizveda Ārlavas mazbānītis, lai jau nākamgad tiktos vasaras nometnē Liepājas novadā.

Talsu Galvenā bibliotēka saka paldies visiem konferences dalībniekiem un palīgiem nometnes organizēšanā. Liels paldies par finansiālu un morālu atbalstu Latvijas Bibliotekāru biedrībai. Paldies par atsaucību un atbalstu a/s “Talsu Piensaimnieks”, kā arī sadarbības partneriem – Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldei, Valdemārpils vidusskolai un visiem, bez kuru līdzdarbošanās nometnes norise nebūtu iespējama.

"Dzīvesziņa jaunajai paaudzei"

Dzīvesziņa jaunajai paaudzei"

 

Talsu Televīzijas sižets par konferences norisi šeit.

Foto ieskats šeit.