Kurzemes Dzejas dienas šogad notiks Saldū

 

„Pastāvēs, kas pārmainīsies” – sekojot Raiņa izteiktai patiesībai, nu jau par tradīciju kļuvušās Kurzemes Dzejas dienas ik gadu maina gan formu, gan saturu.

Laikā, kad ir jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumi, organizētājiem nācās meklēt netradicionālu pieeju. Kas tad ir Dzejas dienu būtība? Dzejas lasījumi pašu autoru izpildījumā! Aicinājām un dzejnieki atsaucās idejai par video formātu. No dažādām vietām vienuviet saplūda dzejas lasījumi, lai to autori arī kļūtu par 2021. gada Dzejas dienu dalībniekiem!

XXIII Kurzemes dzejas dienas novadu un pilsētu dzejniekus sagaidīs 11. septembrī plkst. 10.00 Saldū, Avotu ielā 12, lai dienu iesāktu radošās tikšanās un iedvesmas pilnās stundās.

Plašajai Kurzemes rakstošo saimei pievienosies arī Talsu literātu apvienības pārstāvji.

Saldinieki parūpējušies par piepildītu un interesantu dzejas dienu programmu. Plkst. 14.30 Māra Čaklā skvērā pasākums ikvienam interesantam, kurā dzeja skanēs gan no ekrāna, gan Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Ventspils, Liepājas, Saldus pilsētu un novadu dzejnieku dzejas performancēs klātienē. Pasākumu kuplinās Saldus novadnieka, dzejnieka un mūziķa Laura Valtera dzejkoncerts „Mirklī ieklausies”. Tradīciju turpinot, Kurzemes dzejas dienu organizēšanas stafete tiks nodota Liepājas dzejniekiem.