Kontakti

Rekvizīti –

Talsu novada pašvaldība
Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201
Reģ. Nr. 90009113532
A/S SEB Talsu filiāle
Konts: LV49UNLA0028700130033

Saņēmējs: Talsu Galvenā bibliotēka
Adrese: Brīvības iela 17a, Talsi LV-3201
Talsu Galvenā bibliotēka Kontakti
Administrācija Direktore Rita Alkšbirze  rita.alksbirze@talsi.lv  20223404
Direktores vietniece Liene Rozenberga biblioteka@talsi.lv  63291595
Lasītāju apkalpošanas nodaļa Nodaļas vadītāja Kitija Cietvīra  tgb_gramata@talsi.lv   25676733
Vecākais bibliotekārs Aelita Simsone   tgb_gramata@talsi.lv    25676733
Sanita Balode  tgb_gramata@talsi.lv    25676733
Miranda Bērzkalne   25676733
Elza Āboliņa 25676733
Sarma Niedrāja   25676733
Sociālo mediju speciālists Andžejs Beļēvičs tgbinfo@talsi.lv   63291597
Informācijas resursu attīstības nodaļa (IRAN) Nodaļas vadītāja Aīda Arhipova iran.tgb@talsi.lv  63291596
Nodaļas vadītāja palīgs Aija Ozoliņa   63291597
Silvija Stinkeviča  63291596
 Nodaļas vadītāja palīgs novadpētniecības jautājumos Lita Zandberga novadpetnieciba@talsi.lv   63291597
Vecākais bibliotekārs Sanita Krauze  63291596
 Vecākais bibliogrāfs
Grāmatu sējējs / bibliotēkas noformētājs Anete Brāle  iesiesana.tgb@gmail.com
 Talsu Galvenās bibliotēkas
Bērnu nodaļa
Vadītāja Marija Marlēna Krekovska  marija.krekovska@talsi.lv  63237027
Galvenā bibliotekāre Vineta Mellenberga bernubiblioteka@talsi.lv   63237027
Galvenā bibliotekāre Vita Kukute bernubiblioteka@talsi.lv   63237027
Galvenā bibliotekāre Dzintra Kristapsone bernubiblioteka@talsi.lv   63237027