Konference “Jaunākā literatūra Latvijā II”

21. un 22. oktobrī notiks Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) rīkotā konference “Jaunākā literatūra Latvijā II”. Covid-19 drošības apsvērumu dēļ tā norisināsies attālināti – tiešsaistes platformā Zoom. Konferences tiešraide būs vērojama LU HZF Latvistikas Facebook lapā (facebook.com/latvistika.lu).

Konferences rīkotāji vēlas aktualizēt jaunākās Latvijā radītās un/vai publicētās literatūras pētniecību, atskatīties uz pēdējo gadu literārajiem jaunpienesumiem un aicināt domāt un runāt par šodienas rakstniecību. Konferencē tiks skatīti jautājumi par jaunākajiem procesiem dzejā un prozā, atsevišķas sēdes veltītas dažādiem pandēmijas laikā tapušiem tekstiem, gastropoētikas jautājumiem, kā arī jaunākajiem biogrāfiskā romāna piemēriem latviešu literatūrā.

Ar priekšlasījumiem uzstāsies: Ieva Kalniņa, Arnis Koroševskis, Laura Laurušaite, Zanda Gūtmane, Janīna Kursīte, Ingus Barovskis, Raimonds Ķirķis, Sandra Ratniece, Jānis Oga, Ilze Ļaksa-Timinska, Madara Stāde, Andrejs Daņiļins, Kitija Balcare, Katrīna Kūkoja, Linda Stūrmane un Arturs Skutelis.

Konferences otrajā dienā, 22. oktobrī, paredzēta diskusija, kas veltīta biogrāfiskajam romānam jaunākajā latviešu literatūrā. Tajā piedalīsies rakstnieks Māris Bērziņš, literatūrzinātnieks Ojārs Lāms, dramaturgs, rakstnieks Lauris Gundars, režisors Elmārs Seņkovs.

Konferences noslēgumā paredzēta Jurģa Spulenieka un Toma Treiberga sagatavotā performance “Jaunākā latviešu literatūra. Videoceļvedis bibliotēku darbiniekiem”.

Pilna konferences programma atrodama šeit:

https://jaunakaliteratura.lu.lv/konference/2021

 

Konference rīkota ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālo atbalstu un sadarbībā ar projektu “Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts” (LZP-2019/1-0294).