Konferencē “21.gadsimta bibliotēka”

12.septembrī Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika konference “21.gadsimta bibliotēka”, kuru organizēja LNB Bibliotēku attīstības centrs, Latvijas Bibliotekāru biedrība un Gētes institūts Rīgā.

Konferences mērķis bija sniegt labākās pieredzes paraugus un iedrošināt Latvijas bibliotekārus ieviest inovatīvus bibliotēku pakalpojumus bibliotēku darbā. Konferencē no Talsu novada piedalījās trīs bibliotekāres: no Lubes – Dace Dērica, no Valdemārpils – Līga Kārkle un no Stendes – Anita Bērziņa.

Konferenci atklāja LNB direktors A.Vilks, LBB un Gētes institūta pārstāvji. Leibnica Ekonomikas un biznesa informācijas centra izpilddirektors Torstens Meiers iepazīstināja, kā sociālie mediji un bibliotēkas var sadarboties – mārketinga jomā darbojas caur Facebook (studentiem), Google + domāta pētniekiem, izmanto arī Twiter. Centrā tiek veikta statistiskā analīze, kādi mediji tiek lietoti, cik bieži, kādas ir pieprasītākās tēmas. Sociālie mediji dod iespēju atrast daudz informācijas un izmantot to bibliotēkas darbā, dod iespēju strādāt visur.

Bavārijas Valsts bibliotēkas Publisko bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja vietniece Ute Palmer-Horn iepazīstināja ar inovācijām un mūsdienīgu darbu Vācijas bibliotēkās. Vācijas bibliotēkas agrāk bija tendētas uz fondu, bet tagad jāskatās, kas katrai bibliotēkai ir svarīgākais. Daudzās bibliotēkās ar sponsoru un atbalstītāju palīdzību notiek dažādas apmācības, tiek iekārtotas brīvā laika pavadīšanas vietas, meistarošanas telpas, kur, piemēram, ir šujmašīna, kuru var izmantot. Jaunieši tiek piesaistīti, lai apmācītu senioriem iemaņas apieties ar telefoniem un datoriem, notiek valodu kursi u.c. Svarīga ir bibliotēka kā izglītības partneris. Skolēni regulāri apmeklē bibliotēku dažādos pasākumus. Lektore demonstrēja video, kur bērnu bibliotēkā uzaicināts frizieris, kurš griež bērniem matus, bet bērns tajā laikā lasa skaļi priekšā grāmatu. Tā veicina lasīšanu. Bibliotēkām jāatbalsta sava kopiena, lasīšanas veicināšana, mūžizglītība.

LNB sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts iepazīstināja ar aktualitātēm un izaicinājumiem LNB. Lektors uzsvēra, ka galvenais un svarīgais ir cilvēks. Jāstrādā tādā virzienā, kas interesē bibliotēkas apmeklētājus, nevis bibliotekāru. Nesen Latvija Nacionālajā bibliotēkā noticis plaši apmeklēts jauniešu pasākums “Klusā diskotēka”, kuras laikā visiem dalībniekiem bija jālieto austiņas, kurās klausījās mūziku un brīvi dejoja, jo bibliotēkā taču ir jāievēro klusums.

Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas vadītāja Aija Jankava stāstīja par bibliotēku iepazīšanu, ceļojot ar velosipēdu. Viņa uzsvēra, ka skolas bibliotēka ir tā, kas veido sabiedrību. Tai ir jābūt pieejamai visai kopienai.

Latgales Centrālās bibliotēkas direktore Jeļana Šapkova iepazīstināja ar projektu “Ģimenes digitālo aktivitāšu centra tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē”, kurš tapis sadarbībā ar Lietuvu. (01.03.2017.-28.02.2019.) Projekta mērķis ir pielāgot iesaistīto bibliotēku esošās prakses un izmantot tās kā bāzi, lai izveidotu jaunu sabiedrisko pakalpojumu – ģimenes digitālo aktivitāšu centrus, kuros ģimenēm un visiem interesentiem būs iespēja izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotās telpās.

                                           Informāciju sagatavoja Anita Bērziņa