Novada publisko bibliotēku klātienes pakalpojumi nebūs pieejami līdz 15. novembrim

 

Līdz 15. novembrim Talsu Galvenā bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta!
 
Nebūs pieejami visi klātienes pakalpojumi – datorpakalpojumi, lasītava, grāmatu un žurnālu izsniegšana.
Ja grāmatu esi izlasījis un vēlies to nodot bibliotēkā, to iespējams ievietot grāmatu nodošanas kastē pie Talsu Galvenās bibliotēkas ieejas!
 Klātienes pakalpojumi nebūs pieejami arī Talsu novada pagastu bibliotēkās.
Aicinām izmantot attālinātos pakalpojumus – www.3td.lv, datubāzes Letonika un Britannica.
 
Uzziņām izmanto vai reģistrējies attālinātajiem pakalpojumiem –
 
• www.talsubiblioteka.lv
• Tālr. 25676733;
• Bērnu nodaļa 63237027
• E – pastā: tgb_gramata@talsi.lv un bernubiblioteka@talsi.lv
Sava pagasta bibliotēku
Uzziņas pieejamas darba dienās no 9.00 līdz 17.00.
 
Izsniegtajiem izdevumiem lietošanas termiņš tiks pagarināts automātiski!
 
#paliecmājās