Kas notiek ar Talsu galvenās bibliotēkas projektu?

Talsu galvenās bibliotēkas būvniecība dažādu iemeslu dēļ aizkavējusies: nav laikus iesniegts būvprojekts pilnā sastāvā, secināts, ka sākotnējā projekta grafikā nav iekļauta ekspertīze, konstatēts interešu konflikts būvuzraudzībā, kā arī sadārdzinājums atsevišķās tāmes pozīcijās. Tomēr darbs pie projekta virzības turpinās. Patlaban norit ekspertīze, tiek gaidīts skaidrojums par izmaksu pieaugumu un būvprojekts pilnā sastāvā. Pēc tam iecerētas sarunas ar būvnieku par izmaksu samazināšanu, lai rastu saprātīgu kopsaucēju un Talsos taptu jauna bibliotēka.

Šā gada maijā, neilgi pirms vēlēšanām, pašvaldība noslēdza būvniecības un projektēšanas līgumu ar piegādātāju apvienību „Pilnsabiedrība „Talsu statiskais spriegums” un SIA „Campaign”” (pilnsabiedrības sastāvā SIA „Stats” un SIA „Vīgantes”). Sākotnēji tika plānots, ka septembrī būs pabeigts būvprojekts un varēs sākties Talsu pilsētas galvenās bibliotēkas būvniecība. Taču realitātē celtnieku rosība Brīvības ielā 17a aizvien nav manāma. Būvprojekts pilnā sastāvā netika iesniegts laikus, turklāt konstatēta kļūda darbu grafikā – tajā nebija iekļauta būvprojekta ekspertīze, bez kā tālāka projekta virzība nav pieļaujama. Oktobrī šo pienākumu uzņēmās SIA „CMB”. Uzņēmums norādījis uz nepilnībām būvprojektā, kā rezultātā ekspertīze ieilgusi.

Arī iepriekšējā sasaukuma laikā bibliotēkas projekta virzība dažādu iemeslu dēļ kavējusies. Iepirkums par projektēšanu un būvniecību izsludināts trīs reizes. Pirmais mēģinājums beidzies bez rezultāta, jo konkursā pieteicies tikai viens pretendents, kas nav atbildis prasībām. Līdzīgs liktenis piemeklējis otro iepirkumu, jo no SIA „TecPro Construction” saņemta sūdzība, kā rezultātā nācies veikt būtiskus grozījumus iepirkuma nolikumā. Visbeidzot, ar trešo mēģinājumu, iepirkumā uzvarējis vienīgais pretendents – piegādātāju apvienība „Pilnsabiedrība „Talsu statiskais spriegums” un SIA „Campaign””.

Jāpiebilst, ka 2015. un 2016. gadā pašvaldība slēgusi līgumus ar SIA „Cvir” par juridisku konsultāciju sniegšanu projekta vajadzībām. Informācija par SIA „Cvir” un SIA „Campaign” saistību jau pāršalkusi plašsaziņas līdzekļus. Arī par Talsu galvenās bibliotēkas projektu secināts – iepirkuma nolikumā, ko palīdzējis sagatavot SIA „Cvir”, iekļautas šādam projektam nevajadzīgi augstas un specifiskas prasības, kas ierobežojušas konkurenci. To apliecina gan bez rezultāta beigušies iepirkumi, gan fakts, ka trešajā iepirkumā uzvarējis vienīgais pretendents, kā sastāvā ir arī SIA „Campaign”. Saistība ar nu jau plaši apspriesto uzņēmumu konstatēta arī būvuzraudzībā. Secināts, ka būvuzrauga SIA „LBTF” valdes loceklis līguma slēgšanas brīdī strādājis SIA „Campaign”. Interešu konflikta dēļ būvuzraudzības līgums šā gada augustā lauzts.

Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, pašvaldības nostāja ir būt piesardzīgiem un skrupuloziem, lai izvairītos no nepamatotām izmaksām. Bažas rada projekta izmaksu pieaugums, par ko plānots diskutēt ar būvnieku. Pērn 11. jūlijā domes deputāti apstiprināja projekta kopējās izmaksas 2,7 miljonu apmērā, taču šā gada maijā Aivara Lācarus parakstītā līguma summa ir nepilni 3 miljoni eiro, tostarp pašvaldības līdzfinansējums pieaudzis no 1,3 līdz 1,6 miljoniem eiro. Fakts, ka līguma summa nav apstiprināta ar domes lēmumu, pēc būtības ir finanšu disciplīnas pārkāpums. Talsiem nenoliedzami pienākas mūsdienīga bibliotēka, un ne mazāk svarīgi, lai projekta gaita būtu caurskatāma, bet izmaksas – samērīgas un pamatotas.

Ar detalizētu projekta laika grafiku iespējams iepazīties šeit.

Anna Ķīviča

Informācijas avots –

http://www.talsi.lv/aktualitates/kas_notiek_ar_talsu_galvenas_bibliotekas_projektu