Jauns projekts 4 – 8 gadus veciem bērniem “Mūsu mazā bibliotēka”

Talsu bērnu bibliotēkā 1.nodarbībā projektā “Mūsu mazā bibliotēka” ieradās PII “Sprīdītis” grupiņa “Mārītes”. Šie bērni jau guva lasīšanas pieredzi projektā “Grāmatu starts”, tāpēc pārrunas par igauņu rakstnieces H. Randas grāmatu “Sniegbaltais un Ogļmelnais”raisījās viegli.
Grupiņas lasīšanas rezultāti ir redzami bibliotēkas lasītavā: vilcieniņš ar uzrakstu “Mārītes” ved vagonu ar katra bērna pašrocīgi rakstītu vārdu, kas apliecina, ka viņš  izlasījis grāmatu. Nākošajā nodarbībā pievienosies otrais vagons ar citu grāmatu…un tādā veidā, kamēr visas 6 grāmatas būs izlasītas. Bērni ar lielu atbildības sajūtu raksta savus vārdus.

Projekta kolekcijā iekļautas 6 grāmatas: Latvijas, Polijas, Igaunijas un Slovēnijas rakstnieku bilžu grāmatas. Izdevniecība “Liels un Mazs” izdevusi visas 6 grāmatas un arī  ideja par mazo lasītāju izglītošanu nāk no izdevniecības. “Mūsu mazās bibliotēkas“ realizēšanā pieteikušās bibliotēkas: Talsu bērnu, Sabiles bērnu, Stendes, Valdemārpils, Dundagas, Rojas, Pastendes un Īves bibliotēkas, Talsu pamatskolas bibliotēka.

Bibliotēku uzdevums ir izlasīt visas kolekcijas grāmatas kopā ar mazajiem lasītājiem, pārrunāt tās, iepazīstināt ar valsti, kuru pārstāv autors, vizuāli parādīt nodarbību rezultātus bibliotēkas telpās, nosūtīt informāciju uz pasts@lielsmazs.lv

Projekta organizatori plānojuši grāmatu autoru vizītes bibliotēkās. Ļoti ceram, ka arī mūsu bibliotēkās ciemosies kāds latviešu, igauņu, poļu vai slovēņu rakstnieks.

Vēlam sev veiksmi radīt lasītprieku mazajiem lasītājiem!

 

Ilze Jaunbērziņa

Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja