“Jaunatne ar Misiju” Laidzes bibliotēkā

Gada pēdējos mēnešos vairākkārt – 6. un 20. oktobrī, 10. un 24. novembrī – Laidzes bibliotēkā bija tikšanās, interesantas atjautības spēles un dažādu dzīves gudrību izzinošs improvizācijas teātris ar jauniešiem no Holandes, Lielbritānijas un Amerikas Savienotajām Valstīm, kuri pārstāv starptautisko kristiešu organizāciju “Jaunatne ar Misiju. Novembra tikšanās reizē viesiem bija iespēja bibliotēkā apskatīt Talsu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi ar zīmējumiem, kas tapuši 2016./2017. mācību gadā skolotājas Ildzes Sapiegas un skolotājas Ineses Mīlbergas vadībā.

Laidzes bibliotēkai ir regulāra sadarbība ar starptautisko kristiešu organizāciju “Jaunatne ar Misiju” kopš 2010. gada. Šā gada 15. augustā “Jaunatne ar Misiju” dāvāja bērniem un vecākiem, kas ir Laidzes bibliotēkas lasītāji, aktīvās atpūtas ekskursiju virvju trasē Ārlavas pagastā.

 

Informāciju sagatavojusi – Ieva Jaunupe