Izveidota LU Jūdaikas studiju centra datubāze “Holokausta piemiņas vietas Latvijā”

Datubāze ir pirmais mēģinājums padarīt informāciju par Holokausta piemiņas vietām Latvijā plaši pieejamu. Tā ietver piemiņas vietu karti un sniedz strukturētu informāciju par katru no vietām –  īsu vēsturi, izskatu, novietojumu un ar to saistīto ebreju vārdu meklētāju.

Datubāze tapusi Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra 2013.gadā uzsāktā projekta „Holokausta piemiņa Latvijā no Otrā pasaules kara beigām līdz mūsdienām: izpēte un zināšanu izplatīšana” ietvaros, pateicoties Starptautiskās Holokausta piemiņas alianses (IHRA) finansiālajam atbalstam. Projekts ir realizēts ciešā sadarbībā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi un muzeju „Ebreji Latvijā”.

Datubāze pieejama latviešu un angļu valodā –

http://memorialplaces.lu.lv

logo-HZF

Dažas ar Talsiem saistītās vietas –