Izstādes Stendes bibliotēkā

 

Gleznotājs, koktēlnieks, pedagogs Mārtiņš Brāzma, kurš dzimis Apē, uz Stendi pārcēlies 1980. gadā. Nākošā gada 2. novembrī Mārtiņš svinētu savu simtgadi. Pirms desmit gadiem dodoties uz dzīvi Laucienes pansionātā Mārtiņš savus darbus – gleznas, metālkalumus uzticēja Stendes “Kultūras krātuvei” un Talsu novada muzejam. Krātuvē var aplūkot nelielu daļu no viņa apjomīgas kolekcijas – gleznas, metālkalumus un  izbāztus dzīvniekus. Turpat arī aplūkojami viņa sievas Janīnas Brāzmas darbi – darinājumi no saknēm un kociņiem. Kad Mārtiņš gājis dabā gleznot, viņa sieva Janīna vērojusi apkārtni, kurā, izrādās, ja vien piepalīdz ar mazu nazīti, slēpjas tik daudz grāmatu un operu tēlu. Arlekīns, dons Kihots – tievas koka saknes ir pārtapušas minētajos tēlos, saglabājot savu dabisko formu un rosinot  mākslinieces fantāzijas lidojumu, tām piešķirot cilvēciskus vaibstus. Mārtiņš gleznoja ainavas un romantiskus dabas skatus, dažādus literāros tēlus.

Sagaidot Mārtiņa jubilejas gadu iepazīstināsim stendeniekus un viesus ar mazu daļiņu no mākslinieka dabas gleznojumiem. Protams – visvērtīgākais ir Staburags.

 

 

Dziesmu svētku gads ir laiks, kad īpaši piedomājam pie sava tautas tērpa darināšanas. Tautas tērps stāsta ne tikai par katra darinātāja identitāti un sociālo stāvokli, bet atspoguļo arī novada tradīcijas un vēsturi.

Ilga Madre (1921. gada 24. septembris – 2002. gada 27. jūnijs) rokdarbniece, izšuvēja, audēja, adītāja, tautas daiļamata meistare, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere dzimusi Lībagu “Slaparu” mājās un apbedīta Slaparu kapsētā.

Meistare ir ielūkojusies tautas tērpa dažādībā un izveidojusi leļļu kolekciju ar 30 Latvijas novadu tautas tērpiem. Pateicoties Talsu novada muzejam, kura fondos glabājas kolekcija , varējām kolekciju izvietot Stendes bibliotēkas vestibilā.