Izstādes maijā

 

Visu mēnesi      4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības diena

 

10.05. – 31.05.  Grāmatu un rokdarbu izstāde “Paceļot pūra lādes vāku”

15.05. – 31.05. Viss elpo zem saules  Rūtai Skujiņai – 110

15.05. – 31.05.  Teātra tēvs – Ādolfs Alunāns