Izstādes Latvijas simtgadei Laidzes bibliotēkā

Latvijas simtā dzimšanas diena Laidzes bibliotēkā tiek gaidīta ar vairākām izstādēm.

Jau pagājušajā gadā tika aizsākta akcija – aicinājums iedzīvotājiem atnest bibliotēkai senus izdevumus uz Latvijas simtgadei veltītas izstādes veidošanas laiku. Pateicoties bibliotēkas lasītāju atsaucībai, ir tapusi izstāde “Agrāko laiku izdevumi no Laidzes pagasta iedzīvotāju bibliotēkām” ar dažādu gadu visdažādākajiem izdevumiem. Izstāde parāda, cik atšķirīgi laikmetu grieži Latvijā bijuši un ka kultūrvēsturiskas vērtības tiek cienītas un saglabātas.

Izstāde “Agrāko laiku izdevumi no Laidzes pagasta iedzīvotāju bibliotēkām”

Mūsu valsts dzimšanas dienas mēnesī – novembrī – tiek atzīmēta arī dzejnieka Ojāra Vācieša 85. jubileja, kurai Laidzes bibliotēkā veltīta izstāde ar ieskatu dzejnieka biogrāfijā un literārajā mantojumā, atceroties, ka dzejolis “Tu esi Latvija” ir viens no Latvijas simtgades vadmotīviem.

Izstāde „Dzejniekam Ojāram Vācietim – 85”

Godinot ievērojamās personības un viņu devumu Latvijai, oktobrī savukārt bija izstāde tēlnieka Kārļa Zāles 130 gadu jubilejai.

Izstāde „Tēlniekam Kārlim Zālem – 130”, kas bija skatāma oktobrī

Ar visgaišākajām domām par Latviju Laidzes pagasta bērni ir radījuši savu zīmējumu un dzejoļu izstādi “Mana Latvija”.

Lūk, novēlējuma dzejolis, ko uzrakstījusi Kate Venija Kārlsberga (12 gadi):

Latvija ir –

Skaista, koša un zaļa.

Mūsu sirdīs Tu vienmēr būsi liela,

Jo Tu esi mūsu dzimtene.

——————————

Tu mums esi vismīļākā.

Lai Tu nekad nepazustu!

 

Laidzes pagasta bērnu zīmējumu un novēlējumu izstāde „Mana Latvija”

 

 

Ierosmi zīmējumiem un novēlējumiem bērni guva ne tikai no grāmatām par Latviju, bet arī no Talsu Mākslas skolas audzēkņu izstādes “Zīmēju dzejoli”, kas Laidzes bibliotēkā bija skatāma oktobrī, piesaistot ar fantāzijas daudzveidību un krāsainību.

 

Ieva Jaunupe

Laidzes bibliotēkas vadītāja