Izstādes jūnijā

Visu mēnesi      Grāmatai “Toma Sojera piedzivojumi” – 140

Visu mēnesi      Svētki brīvā dabā

01.06. – 15.06.  Rakstniecei Dagnijai Zigmontei – 85