Izstāde “Visaptverošā valsts aizsardzība 1920 – 1940” Dundagā

Visaptveroša valsts aizsardzības sistēma un iedzīvotāju aizsardzība kara gadījumā nav jaunievedums. Tā Latvijā bijusi kopš valsts proklamēšanas. Kā tolaik bija plānota civilā aizsardzība, to Dundagas bibliotēka novembra mēnesī piedāvā apskatīt Latvijas Kara muzeja ceļojošā izstādē “Visaptverošā valsts aizsardzība 1920 – 1940”.

Ar šo izstādi Latvijas Kara muzejs centies atspoguļot, kā 20. gadsimta 20. – 30. gados Latvijas valdība un armijas vadība mēģinājusi informēt iedzīvotājus par rīcību krīzes situācijā. Lai gan, salīdzinot ar mūsdienām, draudi atšķīrušies, civilās aizsardzības pamatprincipi bijuši identiski. Proti, valsts pienākums bijis maksimāli informēt iedzīvotājus par to, kas jādara gadījumā, ja noticis gāzu uzbrukums vai pilsētu bombardē ienaidnieka kaujas aviācija. Kur cilvēkam labāk slēpties, kā labāk rīkoties, kad bēgt no mājām, vai, tieši otrādi, kad labāk palikt mājās.

Starpkaru periodā izdots daudz speciālās literatūras par to, kā aizsargāties no gaisa uzbrukumiem un ķīmiskām kaujas vielām, gan par to, kāds apģērbs jālieto un kā izturēties, ja tiek palaistas kaujas ķīmiskās vielas.

Izstādē ar ilustratīviem piemēriem atspoguļoti toreizējās Iekšlietu un Kara ministrijas izdevumi, kurā iedzīvotājiem sagatavota informācija par valsts konvencionālo aizsardzību, pretgaisa aizsardzību, pretķīmisko aizsardzību un individuālajiem aizsarglīdzekļiem. Tāpat Kara muzejs centies atspoguļot, kā valsts mēģināja iedzīvotājus izglītot un ar ko centās viņus apgādāt, lai sekmētu aizsardzību.

1940. gadā līdz ar Latvijas okupāciju beidzās arī iepriekš veiktā sabiedrības izglītošana un informēšana. Visas uzsāktās Latvijas valsts labās gribas izpausmes un iestrādnes beidzās līdz ar Padomju Savienības iebrukumu un valstiskuma likvidāciju. Tieši tāpēc šīs izstādes laika nogrieznis ir 1920.-1940. gads.