Iespēja pateikt PALDIES

Šogad Pastariņa prēmija tiks piešķirta jau 18. reizi. Ar jaunajiem prēmijas laureātiem – rakstnieku un grāmatu ilustratoru – tiksimies oficiālā prēmijas pasniegšanas ceremonijā  Rojas Kultūras centrā 25.maijā – Pastariņa svētkos. Kuri BŪS LAUREĀTI, to izlemsiet JŪS – grāmatu lasītāji, tāpēc es aicinu IKVIENU gan lielu, gan mazu uz Rojas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu, kur ir iespēja iepazīties ar nākamo laureātu kandidātu darbiem, vērtēt un izvirzīt labāko rakstnieka un ilustratora devumu.

Prēmiju piešķir, sadarbojoties Rojas novada domei kā projekta līdzfinansētājai un Rojas novada bibliotēkai, kura nodrošina projekta veiksmīgas norises organizatoriskos darbus, ar Latvijas Rakstnieku savienību, kura deleģē 3 profesionālus un kompetentus žūrijas locekļus, un ar Valsts Kultūrkapitāla fondu – projekta finansiālu atbalstītāju. Prēmiju jau no pirmsākumiem, no 1982.gada, pasniedz reizi divos gados un to darīsim arī šogad – 2017.gada maijā.

Nav šaubu, grāmata ir viena no lielākajiem cilvēces kultūras sasniegumiem. Tās lasot cilvēks sev dod iespēju izglītoties un intelektuāli attīstīties. Grāmata ir instruments, bez kura nav iedomājama neviena intelektuāli izglītota cilvēka attīstība , bet  rakstnieks un ilustrators – šī instrumenta radītāji. Lai cilvēks prastu šo instrumentu lietot, ļoti svarīgi ir jau bērnībā viņu iepazīstināt ar grāmatu, svarīgi ir iemācīt lietot un mīlēt to. Tas nozīmē, ka pirmajām grāmatām jābūt gan vizuāli, gan saturiski vērtīgām, interesantām un pievilcīgām. Lai šādas grāmatas būtu pēc iespējas vairāk, mums, lasītājiem, ir vienkārši jāprot pateikt  PALDIES to rakstniekiem un ilustratoriem. Un viens no veidiem, kā paust atzinību šī instrumenta radītājiem,  ir projekts Pastariņa prēmija.

2015.gadā prēmija tika piešķirta rakstniecei Ievai Samauskai par grāmatām “Kad kaķēnu sauc par pelīti?”, “Ķiķināšanas gadalaiks.”, “Oliņš Boliņš sēž uz soliņa.” un māksliniekam Aleksejam Naumovam par ilustrācijām J. Zvirgzdiņa grāmatai “Ahoi! Plūdi Daugavā.”.

 

Rojas novada bibliotēkas

bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Iluta Graudiņa