“Grāmatu starts” jau otrā nodarbība

Pirmsskolas vecuma bērnu lasīšanas programmas “Grāmatu starts” 2. nodarbībā tās dalībnieki no PII “Sprīditis” iepazina grāmatas par dzīvniekiem. Talsu bērnu bibliotēka piedāvā plašu un daudzveidīgu grāmatu klāstu par dzīvniekiem : dzejoļos, stāstos, pasakās, enciklopēdijās, CD.

Talsu bērnu bibliotēkā “Grāmatu starta”  nodarbības PII Sprīdītis grupiņa “Mārītes” apmeklē vienu reizi mēnesī. Priecājamies par bērnu uztveri un atmiņu, viņi atceras gan tēmu, gan grāmatas, par kurām runāts pirms mēneša. Februāra nodarbības tēma bija dzīvnieki – no grāmatas par vilkiem bērni atcerējās, ka vilki ir modri. Bērniem iepatikās vārds “modrs”, kuru ikdienā tā nemaz nelieto.

Marta nodarbībā runājām par bērnu dzejoļu un pasaku autori Māru Cielēnu. Lasīšanas programmas dāvanu komplektā ir Māras Cielēnas dzejoļu grāmata “Trakulīte Sandalīte”, ko bērni ielika jau iepriekš dāvinātajā Pūčulēna somiņā. Mājas darbā bērniem būs jāizvēlas dzejolītis no grāmatas, kas labāk paticis, un tos pārrunās aprīļa nodarbībā.

1. foto
Pēc Lasīšanas programmas katram dalībniekam dāvanā ir mīkstā mantiņa Pūcīte. Bērni to ieliks jau iepriekš saņemtā somiņā, un Pūcīte rosinās bērnus lasīt grāmatas.
2. foto
Pēc nodarbības bērni iepazina bibliotēkas krājumu pēc savas izvēles.
3. foto.
Grāmata par Reksi  acumirklī iepatikās bērniem, jo šķirot katru lapaspusi, pretī raugās Rekša lielās labsirdīgās acis.