Gada bibliotēkas tituls novadā – Sabiles bērnu bibliotēkai

17. februārī, Talsu tautas namā norisinājās ikgadējā Kultūras darbinieku diena. Šī ir diena, kad kultūras darbinieki ne tikai sanāk kopā un bauda svētkus, bet arī diena, kad tiek pasniegtas gada balvas kultūrā un godināti šajā jomā ilgus gadus strādājošie.

Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar SEB banku sveica kultūras darbiniekus piecās nominācijās. Vienā no tām tiek izvērtētas novada bibliotēkas un izvēlēta

„Kamēr pastāv kultūra, tikmēr pastāv tauta. No maziem darbiem veidojas lieli darbi,” teica Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs, pasniedzot balvu. Par radošu un kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšanu Talsu novadā kā Gada bibliotēka tika sumināta Sabiles bērnu bibliotēka (vadītāja Rudīte Matisone).

Kultūras darbinieku dienā allaž sirsnīgus apsveikumus saņem šajā jomā ilgus gadus strādājošie. Arī bibliotekāro darbu darot. 20 darba gadus aizvadījusi Līga Bērziņa (Valdemārpils bibliotēka), Līga Kārkle (Valdemārpils bibliotēka), bet 35 darba gadu jubileju atzīmēja Anita Vītola (Lubes bibliotēka). Egita Jansone (Kaltenes bibliotēka) un Silvija Stinkeviča (Talsu Galvenā bibliotēka) atzīmēja 40 nostrādātos darba gadus.