Dvēselei atvēlēt laiku / dzejas grāmatas atvēršana


Pasākuma apraksts


 

Intas Poudžiunas jaunā dzejas krājuma atvēršanas pasākums.