E-prasmes iet roku rokā ar erudīciju

No 27. marta līdz 2. aprīlim Latvijā notika E-prasmju nedēļas pasākumi Eiropas kampaņas European Get Online week 2017 ietvaros. Jebkurš interesents varēja piedalīties klātienes semināros vai arī vērot semināru tiešraides par dažādām aktuālām tēmām – Latvijā pieejamajiem e-pakalpojumiem, drošību internetā, dažādām platformām, aplikācijām, instrumentiem e-vidē uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Arī Talsu Galvenā bibliotēka iesaistījās akcijā kā reģionālais E-prasmju nedēļas partneris Talsu novadā, organizējot erudīcijas un e-prasmju konkursu vidusskolēniem “Gadsimta pastaiga pa Talsiem”.

Konkurss tika veidots tematiski apvienojot gaidāmo Talsu pilsētas simtgadi un aktualizējot E-prasmes, ar mērķi paplašināt jauniešu zināšanas un erudīciju par Talsu pilsētas vēsturi, veicināt interesi par bibliotēku pakalpojumiem, uzlabot jauniešu prasmes informācijas meklēšanā, izmantojot bibliotēku piedāvātos rīkus, kritiski un analītiski vērtēt e-vidē atrodamo informāciju. Konkursam pieteicās trīs komandas – Talsu 2. vidusskolas 10.b klases komanda un divas Talsu Valsts ģimnāzijas 11.a klases komandas. Konkursa dalībniekiem bija jāsagatavo mājas uzdevums – jāizvēlas viena grāmata par Talsiem vai Talsu novadnieka sarakstīts darbs, kuru komanda uzskata par vienu no lielākajām vērtībām Talsos un jāprezentē tās. Kā vērtīgākās, jaunieši izvēlējās žūriju iepazīstināt ar Aleksandra Pelēča “Talsu grāmata”, Talsu dzejnieku kopkrājumu “Ābeļziedu pilsēta” un Ineses Makstnieces grāmatu “Fricis Makstnieks”. Jāsagatavo pastaigu maršruta karte ar vismaz pieciem objektiem saistītiem ar kādu nozīmīgu Talsu personību no simts gadu plašās Talsu pilsētas vēstures: Aleksandrs Pelēcis, Andris Kalniņš, Fricis Makstnieks, Guntis Galviņš, Leo Tomans – tie ir tikai daži no minētajiem talsiniekiem. Klātienes uzdevumos komandām bija jāpierāda sava varēšana un zināšanas informācijas meklēšanā bibliotēku kopkatalogā, LNB periodikas datu bāzēs – prasmēs kas jauniešiem lieti noderēs turpinot mācības augstskolās, izstrādājot pētnieciskos darbus.

Komandu sniegumu vērtēja žūrija – Inese Roze (Talsu tūrisma un informācijas centrs), Vineta Ozola (Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, galvenā speciāliste pedagoģijas jautājumos), Vija Nagle (Talsu Galvenās bibliotēkas direktore) un Lita Zandberga (TGB IRAN vadītāja palīgs novadpētniecības jautājumos). Par balvām parūpējās Talsu rallija organizatori “RA Events”, katram konkursa dalībniekam dāvinot Talsu rallija suvenīrus. Savukārt uzvarētāji balvā saņēma “Talsu rallijs 2017” ieejas kartes – tās saņēma Talsu Valsts ģimnāzijas 11.a klases komandas puiši – Roberts Ivanovs, Krišjānis Klāvs Jurkāns un Roberts Jānis Gaigals.

 

(no kreisās) konkursa dalībnieki un laureāti– Vianda Vaļevko, Dāvis Derķevics, Matīss Jorens Švedenbergs, Roberts Jānis Gaigals, Roberts Ivanovs, Krišjānis Klāvs Jurkāns, Rūta Amstere, Karīna Spunde un Klāvs Adiņš