Dzimtās valodas diena Talsos

21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, lai izceltu valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Sagaidot Dzimtās valodas dienu, šogad UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicināja ikvienu atzīties mīlestībā savā dzimtajā valodā. Dzimtās valodas dienai veltīti pasākumi Latvijā noritēja visu nedēļu.

28. februārī Talsu bērnu bibliotēkā viesojās LU latviešu valodas aģentūras lingviste Dite Liepa. Lektore tika aicināta, lai skolēni padomātu, cik svarīgi ir rūpēties par savas valodas pareizu lietošanu, uzzinātu aktuālo valodas attīstībā.

Dzimtās valodas  mācīšanas iespējas  diasporā, kā valoda attīstās un mainās,  piemēri no ikdienas  – kādas šausmas varam lasīt, piemēram, frizētavas izkārtnē : “sieviešu apgriešana, vīriešu apgriešana, bērnu apgriešana”- to visu  lektore stāstīja Talsu ģimnāzijas, 2. vidusskolas, Kristīgās vidusskolas un vakarskolas  10. un 11. klases skolēniem.

 

                       Dite Liepa                                            Foto: foto.lu.lv/Toms Grīnbergs

 

                                                                     foto – TBB arhīvs