Dundžiņ` Arnolds Auziņš

Šogad Arnoldam Auziņam aprit skaista dzīves jubileja – 85.gadi un viņš ir viens no zināmākajiem mūsu novadniekiem, kurš ar savu darbību publicistikā un rakstniecībā veicina Dundagas atpazīstamību Latvijā, lai gan pats ilgstoši dzīvo un strādā Rīgā, nekad nav zudusi saikne ar dzimto novadu un sevi pozicionē kā dundadznieku. Caur viņa darbiem mums paliek gan Latvijas mēroga vēstures liecības (grāmatas par vēsturiski nozīmīgiem Latvijas politiķiem, cilvēkiem – Gustavu Zemgalu, Konstantīnu Čaksti, ģenerāli Jāni Balodi, Latvijas prezidentiem), gan autobiogrāfiskajos darbos „Es dzīvoju priecīgi”(izdevniecība „Zvaigzne ABC”) Dundagas puse ar savu dzīves ritumu un tradīcijām. 2004.gadā apgādā „Garā Pupa” tika izdota grāmata Dundagas puses izloksnē „Dundžiš”.

Arnolds Auziņš veltījis daudzus dzejoļus tieši Dundagai – Zaļumballe Dundagā; Bruģis, kura vairs nav; Dundagai; Dzimtene; Svētvakars u.c., kā arī Ģibzdes ciemam „Ģibzde”.

Viņš ir Dundagas vidusskolas himnas vārdu autors.

Novadnieka, dzejnieka Arnolda Auziņa autorvakars 6.decembrī plkst.17:30 Dundagas Pils Mazajā zālē.

Savukārt 9. decembrī Talsos – 14.00 Talsu bērnu bibliotēkā un 18.00 Talsu Galvenajā bibliotēkā

Sveicam Arnoldu Auziņu svētkos un gaidīsim ciemos!