Dundagas “Pūčulēnu skolas” mācību gada noslēgums

Dundagā lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros jau piekto mācību gadu darbojas mazo “Pūčulēnu skola”. Šī programma izveidota Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā un finansiāli tā iespējama ar LNB Atbalsta biedrības, Latvijas pašvaldību (mūsu gadījumā – Talsu novada pašvaldība) un ziedotāju atbalstu.

Dundagas bibliotēka programmas ietvaros darbojās kopā ar Dundagas PII “Kurzemīte” grupiņu “Pienenīte” (4 gadīgi bērniņi) un mums bija 20 zinātkāri pūčulēni kopā ar savām ģimenēm. Esam kopā lasījuši, zīmējuši, veidojuši. Iepazinām grāmatiņas un bibliotēku. Daudzas ģimenes kopā ar savu bērniņu dūšīgi lasīja tieši bibliotēkas grāmatas. Programmas galvenais uzdevums ir savest grāmatu kopā ar bērnu un viņu ģimeni, jo kopīga lasīšana un lasīšana priekšā bērnam ir ļoti, ļoti svarīga jau no agra vecuma. Bibliotēka šai ziņā var palīdzēt, jo mūsu krājumā ir daudz interesantu un vecumam atbilstošu grāmatu.

30.maijā mūsu pūčulēniem bija mācību gada noslēgums kopā ar viņu iemīļoto grāmatu un filmu varoni Cūciņu Pepu. Liecību vietā mūsu skoliņā ir dāvana – pūces mugursomiņa ar lasāmgrāmatu un mūsu simbola Pūces mīksto rotaļlietu. Savukārt vecāki jau iepriekš saņēmuši izglītojošu materiālu par lasīšanu. Noslēguma nodarbībā bērni zīmēja katrs savu cūciņu, kuras pēc tam visas satikās saules apspīdētā pļavā un Cūciņa Pepa palīdzēja kopīgi uzrakstīt stāstiņu.

Dundagas bibliotēka saka paldies saviem pūčulēniem par darbošanos! Paldies LNB Atbalsta biedrībai un Talsu novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu! Vēlam arī vasarā pavadīt laiku kopā ar bērnu, lasot interesantas grāmatas, šie mirkļi ir neatsverami!