Dižstendes rudens vēstis

Dižstendes bibliotēkā, par godu valsts svētkiem un mūsu cilvēkiem, apskatāma izstāde “Šie tik mīļie un interesantie cilvēki”.

Izstādes materiālus gādājuši paši dižstendnieki nesot uz bibliotēku savas skolas gadu fotogrāfijas, dažas padomju laika mācību grāmatas un savas dažādu klašu liecības.

  • Vecāka gadagājuma cilvēku vidū par izstādi ir ļoti liela interese, jo vienmēr ir patīkami atcerēties bijušo, papriecāties, cik jauns un skaists esi bijis pats un tavi tuvākie kaimiņi.

Turpinot attīstīt sadarbību ar skolu, Dižstendes bibliotēkas darbinieces sākušas vienu vai  divas reizes mēnesī apmeklēt Lībagu sākumskolu, piedāvājot skolēniem daļu no bibliotēkas bērnu grāmatu krājuma. Garajā pusdienu starpbrīdī skolēniem ir iespēja iepazīties ar atvestajām grāmatām, kādu paņemt vai apmainīt. Mazos lasītājus šādas ciemošanās ļoti interesē un atsaucība ir liela.

 

Informāciju sagatavoja – Astra Arbidāne