Dižļaudis

Materiāli un šķirkļi tiek pakāpeniski papildināti.Par digitālo biogrāfisko vārdnīcu “Dižļaudis”

Jau ilgu gadu garumā Talsu Galvenajai bibliotēkai ir cieša sadarbība ar kultūras dižgaru, dzejnieci Maiju Laukmani (dzimusi 1953. gadā). 2017. gada jūlijā Maija nodeva bibliotēkas īpašumā pašas veidoto novadpētniecisko darbu “es pakūru uguntiņu : Talsu, Dundagas, Rojas un  Mērsraga novadu DIŽĻAUŽU biogrāfiskā vārdnīca”. Vārdnīcas veidošana prasījusi vairākus gadus, aptverot vairāku simtu personību dzīves aprakstus. Talsu Galvenā bibliotēka nolēmusi “neturēt sveci zem pūra” un dalīties ar šo milzīgo vērtību, tādēļ jau tūlīt pēc vārdnīcas iegūšanas, uzsākta Maijas Laukmanes apkopoto materiālu rediģēšana un papildināšana. 2017. gada rudenī ir uzsākta Talsu novada ievērojamāko personību biogrāfisko aprakstu elektroniska publicēšana Talsu Galvenās bibliotēkas digitālajā vārdnīcā “Dižļaudis”.

Vārdnīcā iekļauta informācija par cilvēkiem, kuri ar savu radošu darbu darījuši Talsu pilsētas un visa novada vārdu atpazīstamu pārnovados un ārpus Latvijas. Šeit atrodami arī to cilvēku vārdi, kuri novada un Latvijas vārda spēku un godaprātu valkājuši, grozoties līdzi un pieskaņojoties konkrētā laika politiskās sistēmas vējiem. Taču arī viņu vārdus nedrīkstam aizmirst, ja savulaik esam staigājuši pa viņu vārdos nosauktām ielām, lasījuši viņu publicētus darbus vai strādājuši viņu vadītās iestādēs..

Veidojot materiālu, mazāk domāts lietišķi informatīvi, vairāk – par vēlmi atsegt katra konkrētā cilvēka personību, reizē uzrādot viņa piederību dzimtajai pusei. Klāt personas vārdam un uzvārdam iekavās uzrādīta pagasts vai pilsēta, ar kuru konkrētā persona saistīta. Tai pašā laikā jāievēro, ka bibliotēka strādā ar publicēto vārdu un ar “pelēko literatūru” (nepublicētajiem materiāliem), tādēļ šķirkļos atradīsies vietas, kur pie vienas konkrētas personas klāt minēti vairāki dzimšanas gadi, dzimšanas datumu varianti (ārpus runas par veco / jauno kalendāru). Tāpat dažviet arī vienas un tās pašas personas uzvārds, tēva vārds, mājvārds (un cita informācija) sniegta vairākos variantos. Neviens no tiem nav šī rādītāja sastādītāju izdomāts, bet tādi tie aizklīduši publicētajos materiālos (grāmatās, periodiskajos izdevumos), līdz ar to – iegājuši vēsturē.

Rādītājs neiekļauj visus mums zināmos un šai pusei godu darošos cilvēkus. Taču – darbs turpinās, un mēs esam daudz bagātāki, nekā šobrīd šeit izlasāms! Rādītājs nekad nebūs pabeigts, un tas nepārtraukti papildināms ar jauniem vārdiem un informāciju.

 

Pilnīgāka informācija par katru personu pieejama Talsu Galvenās bibliotēkas novadpētniecības krājumā!