Digitālais līdzās – novadpētniecības lasītavas digitālie resursi

Mūsdienās bibliotēka ir vieta kur līdzās pastāv taustāmas un digitālas vērtības. Novadpētniecības lasītavā tiek glabātas aptuveni 2000 grāmatas, laikrakstu “Talsu Vēstis” un “Padomju Karogs” visi numuri, vairāki simti rakstu apkopojumu par tematiem vai personām, fotogrāfijas, kurās redzami Talsi un bibliotēkas norises laika ritumā.  Talsu Galvenā bibliotēkas Novadpētniecības lasītava gatavo un aicina izmantot ne tikai klātienē pieejamos materiālus, bet arī vairākus digitāli pieejamus resursus.

Virtuālās izstādes tiek veidotas par ievērojamām personām novadā, grāmatām, fotogrāfijām un kolekcijām bibliotēkā. Šogad sagatavotas piecas virtuālās izstādes – “Fotostāsts: Jānis Tāle dodas pensijā”, “Vimpeļu kolekcija bibliotēkā”, “Dzejnieks Aleksandrs Pelēcis”, “Skolotājs Fricis Pumpurs – 130”, “Jānim Tālem 120”.

Novadnieku jubilāru kalendārā apkopoti apaļo jubileju gaviļnieki. Katru gadu bibliotēka veido jaunu kalendāru, tajā iekļaujot vairākus desmitus novadnieku vārdus.

Filma “Bibliogrāfs Jānis Tāle” ir veidota, pieminot bibliotēkas bijušo direktoru 120. dzimšanas dienā. Filma ir pieejama Novadpētniecības lasītavā un līdz gada beigām ir skatāma kanālā www.youtube.com.

Biogrāfisko vārdnīcu “Dižļaudis” bibliotēka veido, lai izceltu mūsu novadniekus, kas ar savu darbu veidojuši Talsu un novada vēsturi, attīstību un esību, kas nesuši novada vārdu pasaulē.

Novadpētniecības datubāzē bibliotekāri regulāri veido aprakstus par rakstiem no avīzēm, žurnāliem, grāmatām un citiem materiāliem, kas attiecas uz Talsu novadu vai novadniekiem. 2022. gada nogalē Novadpētniecības datubāzē ir 81 tūkstotis ierakstu. Šī ir vieta, kur ikviens var meklēt informāciju par bibliotēkās pieejamajiem resursiem un tos pēc pieprasījuma attālināti vai klātienē izmantot. Jaunākajiem rakstiem, kas pieejami tīmeklī, tiek pievienotas saites, lai ikviens tos tūlīt varētu izlasīt.

Talsu Galvenā bibliotēka ir uzsākusi novadpētniecības mapju satura digitalizāciju. Digitālās kopijas tiek pievienotas aprakstiem Novadpētniecības datubāzē un pārsvarā ir pieejamas bibliotekāriem, kas lieto bibliotēku sistēmu Alise. Tas atvieglo bibliotekāru darbu pieprasīto materiālu kopu sagatavošanai lasītājam. Materiāli, kas senāki par 80 gadiem un citi ar autortiesībām neaizsargātie darbi kļūs pieejami ikvienam datubāzes lietotājam. Savukārt pārējos materiālus varēs ērti izmantot bibliotēkā vai saņemt e-pastā.

Talsu Galvenā bibliotēka piedāvā plašas iespējas novada izpētei.