Četru dzejas grāmatu atvēršanas svētki

Dundagas bibliotēka 30. septembrī plkst. 17:15 aicina uz četru dzejas grāmatu atvēršanas svētkiem.

Pasākumā atvērsim skolotājas Evitas Zoltānes dzejas grāmatu “Veltījumi” un iepazīsim viņas dzejoļus kopkrājumā “Par mīlestību un …”

Pašā vasaras sākumā mēs bibliotēkā saņēmām skaistu dāvinājumu no Dundagas vidusskolas skolnieces Hannas Karlīnas Burnevicas – dzejas krājumu “Es tikai gribu laimīgs būt”, kurā iekļauts Hannas dzejolis.

Savukārt skolotāja Jolanta Ģērmane sagatavojusi mums visiem pārsteigumu – dzejnieka Lotāra Dubkēviča dzejoļu grāmatiņu “Ziemassvētku burtnīciņa” ilustrējuši visi viņas klases audzēkņi, grāmatas sagatavošanas periodā mācoties 3. klasē. Grāmatā zīmējumus un tekstu kārtojis Kārlis Ģērmanis.

Visas grāmatas izdotas izdevniecībā “Ezerrozes grāmatas”. Mums ir patiess prieks un lepnums par mūsu cilvēkiem!

Apmeklētājiem līdzi jāņem Covid-19 sertifikāti, būsim atbildīgi.

 

Dundagas bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga