Bibliotēku nedēļas “Pankūku viktorīna” Pastendē

Visā Latvijā aprīļa pēdējā nedēļā sarosās bibliotēkas – ar dažādām aktivitātēm un pasākumiem cenšoties piesaistīt sabiedrības uzmanību un aktualizēt bibliotēku nozīmību. Šogad bibliotēku nedēļas tēma – “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”.

Arī Pastendes bibliotēka nav izņēmums un kopā ar erudītu Viktoru Insbergu rīkoja izglītojoši izklaidējošu viktorīnu trīs kaimiņu pārvaldēm. 24. aprīlī pusdienas laikā bibliotēkā pulcējās Stendes, Lībagu un Ģibuļu pārvalžu darbinieki lai piedalītos “Pankūku viktorīnā” un pārbaudītu savas zināšanas par Talsu novadu.

Viktorīnas dalībnieki atbildēja uz 20 jautājumiem un kā balvu saņēma bibliotēkas vadītājas Dzintras Ūdres sarūpētās pankūkas ar zemenēm. Pasākuma noslēgumā izskanēja doma, ka šādas viktorīnas vajadzētu rīkot atkal, iesaistot arī citas novada pārvaldes.

Paldies Viktoram Insbergam, pārvalžu vadītājiem un darbiniekiem par ieinteresētību un atvēlēto laiku.

 

Stendes pilsētas pārvaldes komanda

 

Lībagu pagasta pārvaldes komanda