Bibliotēku nedēļā savs prieciņš arī bērniem

Katru gadu, pavasara iedvesmota, Latvijas bibliotēkas vienojas bibliotēku nedēļas pasākumos. Šogad bibliotēku nedēļa notiks laikā no 18. – 24. aprīlim. Savs pasākumu klāsts tiek arī bērniem.

 

Talsu Bērnu bibliotēkā:

  1. 04. plkst. 11: 00   Pieredzes apmaiņā ciemojas Tukuma novada Tumes pagasta bibliotēkas Bērnu Žūrijas eksperti.
  1. 04. plkst. 11: 00   Pirmsskolnieku lasīšanas programmas “Grāmatu starts” nodarbība ar suņu terapiju.
  2. 04. plkst. 15 : 00   Talsu 2. vidusskolas teātra pulciņa izrāde ”Pasaka par Lielo raudātāju”(pēc V. Belševicas darba motīviem).
  1. 04. plkst. 9 :30 un 11: 00 Muminielejas atklājumi (somu rakstnieces T. Jānsones daiļrade).

 

Sabiles Bērnu bibliotēkā:

22.04  ,,Atskatoties uz aizgājušo laiku – Sabiles bērnu bibliotēkai 60”.

 

Stendes Bērnu bibliotēkā:

21.04  Bērniem par veselīgu uzturu – iepazīšanās ar bibliotēkā esošajām grāmatām par veselību,

zāļu tējām,  kolāžas “Veselības piramīda” veidošana.

 

Mērsraga bibliotēkā:

21..04. plkst. 11.30 tikšanās  ar b/d „Dārta” grupiņas „Zīļuks” audzēkņiem

(atbilžu sniegšana uz bērnu sagatavotajiem jautājumiem par bibliotēku un bibliotekāra darbu.)

 

Virbu bibliotēkā:

22.04  pasākums sākumskolas bērniem – “Runājošās pasakas”.

 

Pļavu bibliotēkā:

19.04. plkst. 16.30 radošā darbnīca bērniem ”Cepam kūkas”

 

Laucienes bibliotēkā:

Tematiska pēcpusdiena bērniem –“Lasīsim, skatīsimies un zīmēsim  pasauli “.

Grāmatu  izstāde bērniem “Lasīsim kopā”.

Lasījums “Ceļosim pasaku valstībā”

 

Mazirbes bibliotēkā:

19.04.   Kopīga pasaku lasīšana ar jaunāko klašu skolēniem.