Bibliotēku nedēļa novadā

2016.gada Bibliotēku nedēļas vadmotīvs ir ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA.

Talsu reģiona bibliotēku piedāvājums Bibliotēku nedēļā:

 

Virbu bibliotēka

No 18. līdz 23.aprīlim  – „Parādnieku akcija”.

Jaunāko grāmatu izstāde un lasītāko grāmatu TOP 10.

Anketēšanā par preses izdevumu piedāvājumu bibliotēkā.

Ideju tirgus Virbu pagasta ģerboņa izveidei – tiks uzklausītas un apkopotas ieceres, vīzijas, leģendas un nostāsti par Virbiem – viss, ko varētu atveidot ģerbonī!

22.aprīlī  – “Runājošās pasakas” (bērniem)

 

Laidzes bibliotēka

20.aprīlī no plkst.19.00  – Stāsts par mūsu bibliotēku filmās.

21.aprīlī plkst.16.00 –        Draudzēšanās un domu apmaiņa ar holandiešu jauniešiem

 

Mērsraga bibliotēkā

20. aprīli no 12.00 -14.00  Grāmatu galds (Sadarbībā ar I/K „Virja”)

 21.aprīlī plkst. 11.30  –  tikšanās  ar b/d „Dārta” grupiņas „Zīļuks” audzēkņiem

 

Lībagu bibliotēka
Izstāde – “Bērnu grāmatas cauri gadiem”
Izstāde – Īves bibliotēkas vadītājas Guntras Grīnbergas pildspalvu kolekcija.
Akcija „Aizmāršīgo lasītāju dienās bibliotēkā”

 

Pļavu bibliotēka

19.aprīlī plkst. 16.30 – radošā darbnīca bērniem ”Cepam kūkas

Izstādes:

“Gudrās pūces”   grāmatas par pūcēm un bērnu gatavotās glezniņas “Pūces”

“Pavasaris klāt” grāmatas un žurnāli par pavasarī veicamajiem darbiem daiļdārzā un sakņu dārzā

 

Spāres bibliotēka

21.04. plkst. 15.00 – Tikšanās ar “Kurzemes sēklu” agronomi Mārīti Jugāni

 

Sabiles bibliotēka

Akcija – Lielā plakāta izveide kopā ar nedēļas lasītājiem „Mana bibliotēka. Pirmā doma. Rakstītais vārds”.

 

Stendes bibliotēka

18.-30. maijs –  novadpētniecības materiālu izstāde “Iz stendenieku dzīves”

19.maijā 16.00- “Iz stendenieku dzīves” – tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem

 

Rojas bibliotēka

25.04. – jauno grāmatu diena

26.04. – diskusiju klubs „Lasītājs iesaka lasītājam”

28.04. – tikšanās ar tulkotāju Indru Aumali

 

Valdemārpils bibliotēka

18. un 20.aprīlī  – ” Darbs ar bibliotēkā esošajām datu bāzēm  kā palīglīdzeklis skolēnu ZPD darbu izstrādāšanai” (Valdemārpils vidusskolas 10.klašu skolēniem kopā ar informātikas skolotājām)
 

Valdgales bibliotēka

19.aprīlī 10.00 –  8.klases skolēniem “Attīstība pateicoties sadarbībai”  (Veiksmes stāsti – Jana Robalde stāstīs par pagasta iestāžu sadarbību)

 

Laucienes bibliotēka

Tematiska pēcpusdiena bērniem –“Lasīsim, skatīsimies un zīmēsim  pasauli “

Grāmatu  izstāde bērniem “Lasīsim kopā”

Lasījums “Ceļosim pasaku valstībā”

 

Strazdes bibliotēka

18.04 – 22.04  – apmeklētāji tiek aicināti iepazīties ar bibliotēkas darbu, kā arī krājuma un periodikas piedāvājumu.

 

Nogales bibliotēka

18.04. – 23.04. Izstāde “Mana mīļa pasaciņa”

18.04. – 23.04. Aptauja “Mans grāmatu tops 3”

20.04.   15.00 – 1800   Atvērto durvju diena “Nāc, iepazīsti, uzzini …”(pirmsskolas vecuma bērniem)

 

Balgale bibliotēka
11.04. plkst. 10.30  – Bibliotēkas aktīvistu diskusija par grāmatām un lasīšanu kā pamatprasmes nozīmi cilvēka attīstībā.
18.04. – Izstāde bibliotēkā “Triju pagastu zeķes tiekas Balgalē”.

 

Ķūļciema bibliotēka

Talsu novada bibliotēkas kopkataloga lietošanas prasmju konsultācijas;

Datora lietošanas pamatprasmju apgūšana (īpaši tiek gaidīti seniori);

Darbs ar datu bāzēm: elektrum.lv,interneta bankas, Lursoft Laikrakstu bibliotēku un Letonika.

 

Uguņu bibliotēka

Datu bāzes, kopkataloga lietošanas prasmes,  izmantošana – iedzīvotāju iepazīstināšana, apmācība.

04.-30.04. – Upesgrīvas internātpamatskolas skolotājas Ilzes Rozentāles vaļasprieku kolekciju izstāde.

 

Mazirbes bibliotēka

19.04.    –        Kopīga pasaku lasīšana ar jaunāko klašu skolēniem.

22.04     –       Interešu pulciņa „Kamolītis” dalībnieku tikšanās ar Pitraga baptistu draudzes mācītāju Nauri Graudiņu.

 

Lubes bibliotēka

23.04. plkst 15.00 – pasākums  ,,Nāc un piedalies!  Tas ir interesanti! ”
Izstāde par dekupāžas tehniku un konsultācijas interesentiem

 

Kaltenes bibliotēka

22.04.  16.00 – Tikšanās ar čaklākajiem lasītājiem un bibliotēkas pasākumu atbalstītājiem

Visu aprīļa mēnesi skatāma Staņislavas Ozoliņas vaļasprieku izstāde “Izšuvumi krustdūrienā”