Mācību materiāli un nodarbības

 

Talsu Galvenās bibliotēkas IRAN nodarbību piedāvājums bibliotekāriem

 

Apmācību

nosaukums

Norises vieta Norises laiks

Mērķauditorija

Apraksts

Pieteikšanās un atbildīgo kontaktinformācija

Informācijas resursu attīstības nodaļa

Apmācība “Jauno bibliotekāru apmācība bibliotēku informācijas sistēmā Alise”

Attālināti/ klātienē Talsu Galvenajā bibliotēkā vai Talsu novada bibliotēkā

Pēc pieprasījuma Talsu novada bibliotekāri Informācija par BIS Alise, moduļiem. Prakstiskā darbošanās sistēmā.
Ilgums: 3 stundas
Ar pieteikšanos:

63291597

lita.zandberga@talsi.lv
Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja

Lita Zandberga

Apmācība “Jauno bibliotekāru apmācība bibliotēku informācijas sistēmā Alise (meklēšana)” Attālināti/ klātienē Talsu Galvenajā bibliotēkā vai Talsu novada bibliotēkā Pēc pieprasījuma Talsu novada bibliotekāri Meklēšana bibliotēku informācijas sistēmā Alise.
Ilgums: 1 stunda
Ar pieteikšanos:

63291596

sanita.krauze@talsi.lv
Informācijas resursu attīstības nodaļas vecākā bibliotekāre

Sanita Krauze

Apmācība “Jauno bibliotekāru apmācība bibliotēku informācijas sistēmā Alise (norakstīšana)” Attālināti/ klātienē Talsu Galvenajā bibliotēkā vai Talsu novada bibliotēkā Pēc pieprasījuma Talsu novada bibliotekāri Grāmatu norakstīšana bibliotēku informācijas sistēmā Alise.
Ilgums: 1 stunda
Ar pieteikšanos:

63291596

iran.tgb@talsi.lv
Informācijas resursu attīstības nodaļas vecākā bibliotekāre

Aīda Arhipova

Apmācība “Analītisko ierakstu veidošana Novadpētniecības datubāzē” Attālināti/ klātienē Talsu Galvenajā bibliotēkā  Pēc pieprasījuma Talsu novada bibliotekāri Apmācības dalībnieki apgūst prasmes  veidot analītiskos ierakstus BIS Alise Novadpētniecības datubāzē.
Ilgums: 30 minūtes vai pēc nepieciešamības
Ar pieteikšanos:

63291596

sanita.krauze@talsi.lv
Informācijas resursu attīstības nodaļas vecākā bibliotekāre

Sanita Krauze

Apmācība “Preses aprakstīšana Elektroniskajā katalogā” Attālināti/ klātienē Talsu Galvenajā bibliotēkā  Pēc pieprasījuma Talsu novada bibliotekāri Praktiskas apmācības par periodisko izdevumu (žurnālu, avīžu) ievadīšanu bibliotēku informācijas sistēmā Alise.
Ilgums: 30 minūtes vai pēc nepieciešamības
Ar pieteikšanos:

63291596

sanita.krauze@talsi.lv
Informācijas resursu attīstības nodaļas vecākā bibliotekāre

Sanita Krauze