Talsu Galvenās bibliotēkas nodarbību piedāvājums bibliotekāriem

Apmācību nosaukums

Norise

Apraksts

Kontaktinformācija

“Jauno bibliotekāru apmācība bibliotēku informācijas sistēmā Alise”

Attālināti / klātienē

Informācija par bibliotēku informācijas sistēmas Alise moduļiem. Praktiska darbošanās sistēmā. Ilgums: 3 stundas

Pieteikšanās – 63291597

lita.zandberga@talsi.lv

“Jauno bibliotekāru apmācība bibliotēku informācijas sistēmā Alise (meklēšana)”

Attālināti / klātienē

Meklēšana bibliotēku informācijas sistēmā Alise. Ilgums: 1 stunda

Pieteikšanās – 63291596

sanita.krauze@talsi.lv

“Jauno bibliotekāru apmācība bibliotēku informācijas sistēmā Alise (norakstīšana)”

Attālināti / klātienē

Grāmatu norakstīšana bibliotēku informācijas sistēmā Alise. Ilgums: 1 stunda

Pieteikšanās – 63291596

iran.tgb@talsi.lv

“Analītisko ierakstu veidošana Novadpētniecības datubāzē”

Attālināti / klātienē

Analītisko ierakstu veidošana bibliotēku informācijas sistēmas Alise Novadpētniecības datubāzē. Ilgums: 30 minūtes vai pēc nepieciešamības

Pieteikšanās – 63291596

sanita.krauze@talsi.lv

“Preses aprakstīšana Elektroniskajā katalogā”

Attālināti / klātienē

Praktiskas apmācības par periodisko izdevumu (žurnālu, avīžu) ievadīšanu bibliotēku informācijas sistēmā Alise. Ilgums: 30 minūtes vai pēc nepieciešamības

Pieteikšanās – 63291596

sanita.krauze@talsi.lv