Bērnu grāmatu ilustratori

 Uzskaitītas Latvijas bērnu grāmatu ilustratoru ilustrētās un bibliotēkā pieejamās grāmatas. Noder bibliotekāriem, pedagogiem un citiem interesentiem grāmatu izstāžu veidošanai par māksliniekiem, uzziņām.