Ilustrācijas bērnu grāmatās

 Alfabētiskā secībā sakārtotas ilustrācijas (dzīvnieku, priekšmetu utt. attēli). Noder pedagogiem, bibliotekāriem, vecākiem un skolēniem noformēšanai, vizuālās mākslas nodarbībām un uzziņām.