10.05.2023.

 Semināra prezentācijas:

 

Dundagas bibliotēkas dalība Latvijas Bibliotekāru biedrības aktivitātēs   Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga

Latvijas Bibliotēku ideju tirgū gūtās ierosmes TGB Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Elza Āboliņa ; TGB Informāciju resursu attīstības nodaļas vecākā bibliotekāre Sanita Krauze

Pieredzes apmaiņas braucienā uz Kuldīgas Galveno bibliotēku un Saldus novada bibliotēku iegūtās idejas ieviešanai darbā ar bērniem un jauniešiem TGB Bērnu nodaļas vadītāja Vita Kukute un Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas, Rojas bibliotēkas, Sabiles bibliotēkas, Stendes bibliotēkas, Valdemārpils bibliotēkas Bērnu nodaļu speciālisti