Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas lasītāji tiekas ar Ievu Samausku

17. janvārī Talsu Galvenajā bibliotēkā notika tikšanās  ar vienu no mūsdienu bērnu grāmatu autorēm Ievu Samausku. Tikšanās notika projektā “Lasītājs izzina un vērtē”, kura īstenošanas laikā bērni un jaunieši bibliotēkā vēl varēs satikt rakstniekus un tulkotāju, kuru literārie darbi 2023. gadā iekļauti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra īstenotās lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” daiļliteratūras darbu sarakstā.

Uz tikšanos ar Ievu Samausku ieradās kupls skaits čaklāko ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” lasītāju – Talsu Kristīgās vidusskolas 2. klašu, Talsu pamatskolas 2.a klases skolēni un PII  “Sprīdītis” grupas “Pūcīte” audzēkņi.

Tikšanās laikā I.Samauska iepazīstināja ar sevi, ģimeni, pastāstīja par to kā top dzejoļi un grāmatas, par iedvesmu un to, kas iedvesmo autoru radīt dzeju. Dzejniece iesaistīja visus klausītājus – ļaujot minēt dzejoļu nosaukumus, vadoties pēc dzejoļa satura. Attapīgākie minētāji saņēma balviņas, kuras bija sagatavojusi pati dzejniece. Vislielāko interesi un atsaucību raisīja Rīgas ielu nosaukumu minēšana no dzejoļu krājuma “Pilsēta no A līdz Z”, kurā atklāts, kāpēc katru Rīgas ielu sauc tā un ne savādāk.

 

Nākamajā tikšanās reizē februārī bibliotēkā viesosies tulkotāja Dace Meiere un pastāstīs, kā tas ir – tulkot citu tautu autoru darbus latviešu valodā.

Projektu Talsu Galvenā bibliotēka īsteno ar Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstu.