Bērnu bibliotēkā viesojas PII “Saulīte” bērni

Talsu bērnu bibliotēkas darbinieki aprīļa mēnesī ar prieku uzņem pirmsskolas iestāžu bērnus, lai radītu mazajos cilvēkos interesi par bibliotēku, grāmatām un vēlēšanos lasīt.


PII “Saulītes” bērni rudenī uzsāks skolas gaitas, tāpēc tikšanās reizē cītīgi iepazīst abonementu mazākajiem lasītājiem, lai aicinātu uz bibliotēku savus vecākus un justos drošāk,  jau kā patstāvīgi lasītāji. Bibliotekāre Dzintra izvēlējusies plašu grāmatu klāstu, lai mazie lasītāji apjaustu, kādas bagātības ietver bibliotēka.

Saulītes bērni iepazīst grāmatu daudzveidību


PII “Sprīdītis” piecgadīgo grupiņa “Mārītes”šogad darbojas “Grāmatu starta” programmā. Aprīļa nodarbībā viņi iepazīst jaunākās pasaku grāmatas. Programmas finansējumā paredzēta dāvana arī vecākiem, bērni saņem gudro padomu grāmatiņu “Bērnus un vecākus tuvina kopīga lasīšana”. Kopīgi nolemjam, ka tā būs dāvana māmiņai Māmiņas dienā.

Sprīdīša bērni dāvinās māmiņai lasīšanas padomu grāmatu


Tajā pašā laikā sākumskolas 4. b klases audzinātāja Elīna Petroženko atvedusi savu klasi uz jauno grāmatu apskatu. Septiņas gudras meitenes atbalsta aicinājumu pastāstīt pirmsskolniekiem par skolas dzīvi. Saruna izvēršas sirsnīga un  draudzīga, tiek noskaidroti visādi jautājumi. Ceturtklasnieki  atzīst, ka ļoti svarīgi ir mācēt labi lasīt  jau pirmajā klasē, jo vieglāk apgūt mācības, un arī pašsajūta daudz labāka.   Uz atvadām tiek dziedāta Talsu sākumskolas himna un “Sprīdīša”himna.

Sākumskolas ceturtklasnieki stāsta par skolas dzīvi

 

Sprīdīša bērni uzklausa 4-tos

Informāciju sagatavoja – Ilze Jaunbērziņa