Atmiņu kamolītis par Latvijas Bibliotekāru biedrību

 


Šonedēļ Latvijā norit Bibliotēku nedēļa, kas ir ļoti īpaša – Latvijas Bibliotekāru biedrībai (dibināta 1923. gada 29. aprīlī) aprit 100 gadi. 19. aprīlī, mēs  Dundagas bibliotēkā, ritinājām kopīgu atmiņu kamolīti par mūsu profesionālo biedrību un dalību kopīgajos pasākumos.

Mūsu atmiņu stāsts sākas 1989. gada 5.maijā, kad Dundagas bibliotēkas darbinieces Daiga Muželovska un Inese Napska piedalās Latvijas bibliotekāru 3. kongresā, kurā dalībnieki nobalso par LBB atjaunošanu. Kopīgā atmiņu stāstā iesaistās mūsu šodienas viesi – cienījamas, mīļi gaidītas bijušās kolēģes no Talsu bibliotēkas: Vija Nagle, Biruta Lorence, Ilze Jaunbērziņa un Dundagas bibliotēkas Daiga Muželovska un Ina Eihlere. Uzzinām, ka LBB valdes priekšsēdētājs (amatā 1989—1992) Aldis Ābele ir talsinieks – dzimis Talsos un šeit pabeidzis vidusskolu, pie tam ir klases biedrs tagadējai Talsu Galvenās bibliotēkas darbiniecei Aelitai Simsonei. Šajā bibliotekāru 3. kongresā bija loterija, biļete maksājusi 1 rubli. Un tā nu sanācis, ka šajā loterijā braucienu uz Zviedriju vinnējušas arī mūsu šodienas ciemiņi Ilze un Biruta.

Viss diemžēl nav piefiksēts, bet  Dundagas bibliotēkas darbinieki aktīvi piedalījušies dažādās LBB organizētajās aktivitātēs:

 

 • 1989. gada 5. maijs — Rīgas Latviešu biedrības namā notiek Latvijas bibliotekāru 3. kongress, kura dalībnieki nobalso par LBB atjaunošanu; par LBB priekšsēdētāju kļūst Aldis Ābele. Piedalās Inese Napska, Daiga Muželovska.
 • 20.-21.04.1999. Latvijas pagastu bibliotekāru 2.kongress, Jūrmalā, Marienbādē. Piedalās Ruta Emerberga, Daiga Muželovska.
 • 02.2004. LBB 10.konference “Informācijas vides pieejamība un aizsardzība” Piedalās Daiga Muželovska
 • 11.-12.05.2005. Rīgas Latviešu biedrības namā notiek Latvijas pagastu bibliotekāru 4.kongress “Pagastu bibliotēkas Gaismas un problēmu tīklā”. Piedalās R. Emerberga un uzstājas kongresa 2 dienas II. sesijā “Caur problēmu tīklu – uz Gaismas tīklu” sadaļā “Gaismas tīkla” īstenotāji, atbalstītāji, izmantotāji.
 • 02.2007. LBB 12.konference „Bibliotēka nākotnei – progress, attīstība, partnerība” Rīgas Latviešu biedrības namā. Piedalās Inese Napska.
 • 04.2008. Latvijas pagastu bibliotekāru 5. kongress „Pagasta bibliotēka reģionalizācijas un digitalizācijas virpuļos”. Rīgas Kongresu nams. Piedalās vadītāja Ruta Emerberga.
 • 04.2009. Rīgas Latviešu biedrības namā notiek Latvijas Bibliotekāru biedrības 13.konference „Bibliotēkas bez robežām: virzība uz globālu saprašanos”. Piedalās bibliotēkas vadītāja R. Emerberga.
 • 04.2010. Latvijas bibliotekāru 14.konference “Bibliotēkas rada nākotni, balstoties kultūras mantojumā”, Rīgas Stradiņa universitātes aulā. Piedalās R. Emerberga
 • 21.-22.07.2011. LBB Kurzemes nodaļas 2. vasaras novadpētniecības nometne „No kājgriežiem līdz digitalizācijai” notiek Kolkā, Dundagas novadā. Organizē Dundagas un Kolkas bibliotēkas, sadarbībā ar Talsu Galveno bibliotēku.
 • 04.2013. Latvijas bibliotekāru 16. konference Rīgā, LU Lielajā aulā. Piedalās vadītāja R. Emerberga. Šajā gadā Dundagas bibliotēkas vadītāja bija viena no titula “Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs 2013” nominantēm.
 • 04.2014. Latvijas bibliotekāru 11. kongress: Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas iespējas, Rīgas Stradiņu universitātē. Piedalās vadītāja R. Emerberga.
 • 10.2015. Latvijas bibliotekāru 17. konference „Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas”. Piedalās Ruta Emerberga.
 • 04.2017. — Latvijas bibliotekāru 12. kongress Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pirmais Bibliotēku Ideju tirgus, kurā piedalāmies kopējā Talsu Galvenās bibliotēkas stendā. Piedalās Ruta Emerberga. 25.04.2017. Notiek LNB Bibliotēku attīstības centra un Latvijas Bibliotekāru biedrības organizēta Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference, piedalās Inese Napska.
 • 27.–28.04.2022. Latvijas Bibliotēku festivāls 2022. Latvijas bibliotekāru 22. konference “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!”. R.Emerberga attālināti ZOOM platformā piedalās 28.04.22. konferences norisē (klātienē notiek Ogres Centrālajā bibliotēkā) kā viena no runātājām tematiskajā blokā Administratīvi teritoriālā reforma: bieds vai iespēja.

 

 

Sagriežot mūsu šodienas īpašo LBB100 kūku vēlam mūsu biedrībai daudz jaunu ideju un aktīvu darbību!

 

 

Dundagas bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga Latvijas pagastu bibliotekāru 2.kongresā 20.-21.04.1999., Jūrmalā, Marienbādē
19.04.2023. pasākumā Dundagas bibliotēkā. No kreisās puses sēž: Biruta Lorence (bijusī TGB metodiķe), Ilze Jaunbērziņa (bijusī Talsu bērnu bibliotēkas direktore); stāv 2.rindā: Daiga Muželovska (bijusī Dundagas bibliotēkas darbiniece), Vija Nagle (bijusī TGB direktore), Santa Nagla (strādā Vīdales bibliotēkā), Olita Kalna (strādā Kolkas bibliotēkā), Sniedze Švāģere (strādā Mazirbes bibliotēkā), Elīza Dēvita (strādā Kaļķu bibliotēkā); stāv 3.rindā: Inese Napska (strādā Dundagas bibliotēkā), Ina Eihlere (bijusī Dundagas bibliotēkas darbiniece).
Dundagas bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga uzstājas Latvijas pagastu bibliotekāru 4.kongresa 2 dienas 2.sesijā “Caur problēmu tīklu – uz Gaismas tīklu” sadaļā “Gaismas tīkla” īstenotāji, atbalstītāji, izmantotāji

Informāciju sagatavoja Dundagas bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga